Депутатите започнаха разглеждането на първо четене на Бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО).

Малко по-рано те приеха предложения бюджет на НЗОК за 2019 г.

Според документите, параметрите на проекта на Консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване за 2019 г. са свързани със следните основни социалноосигурителни показатели. В Бюджет 2018 г е заложен средногодишен брой осигурени лица 2 786.1 хил. Очакваното изпълнение на този показател за 2018 г. е 2 790.2 хил.

Депутатите обсъждат държавния бюджет за 2019 г.

Депутатите обсъждат държавния бюджет за 2019 г.

Предвижда растеж на БВП до 3,7% през 2019

Проект 2019 г. залага 2 792.2 хил. души, които са осигурени. В Бюджет 2018 г. е заложен среден осигурителен доход, (за определяне на процента по чл. 100 от КСО) 872.70 лв.

Очакваното изпълнение на този показател за 2018 г. е 892.60 лв. Проект 2019 г. залага 967.58 лв.

В Бюджет 2018 г е заложен брой безработни лица с право на обезщетение 76.6 хил. Очакваното изпълнение на този показател за 2018 г. е 79.1 хил. Проект 2019 г. залага 76.1 хил. В Бюджет 2018 г е заложен средномесечен брой пенсионери 2 170.6 хил. Очакваното изпълнение на този показател за 2018 г. е 2 162.62 хил. Проект 2019 г. залага 154.8 хил.

В бюджета на държавно обществено осигуряване за 2019 г. са заложени следните политики по приходите:

Запазва се размерът на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" и фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" на ДОО на нивото от 2018 г. Запазват се и размерите на осигурителните вноски за другите фондове на ДОО, а също и съотношенията между осигурителите и осигурените лица. За 2019 г. не са договорени минимални осигурителни прагове (МОП).

Бюджет 2019 предизвиква смях в БСП

Бюджет 2019 предизвиква смях в БСП

Според Гьоков България изостава от другите страни членки на ЕС

Без налагане на административно увеличение на МОП при планирано увеличение на минималната работна заплата с 9,8%, средното увеличение на МОП през 2019 г. е около 4,7 на сто. Увеличава се минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 510 лв. на 560 лв. Увеличава се минималният осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводители от 350 лв. на 560 лв.

Увеличава се максималният осигурителен доход за всички осигурени лица от 2 600 лв. на 3 000 лв.; За 2019 г. не се внасят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите". Определят се за приход в бюджета на НОИ 97 500 лв. от приходите на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - за дейностите по чл. 13 от ЗГВРСНР.

За ДПС в здравеопазването сме скъпи на триците и щедри на брашното

За ДПС в здравеопазването сме скъпи на триците и щедри на брашното

Откровена глупости и имитация на активност в бюджета на НЗОК за 2019 г.

Заложени са следните политики по разходите: повишават се изискуемите възраст и осигурителен стаж при пенсиониране за работещите при условията на трета категория труд и минималната възраст за пенсиониране на лицата по чл.69 и чл. 696 от КСО. За пенсиите, отпуснати след 31 декември 2018 г., процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се увеличава от 1.169 на 1.2.
От 1 юли 2019 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември 2018 г. вкл., се увеличават с 5,7 на сто (процент, определен по чл.100 от КСО), при отчитане на новата "тежест" на година стаж.

Депутатите зарадваха Караянчева с дисциплина
Обновена

Депутатите зарадваха Караянчева с дисциплина

НС събра кворум за Бюджет 2019