Залогът на тези избори е доста голям, особено за партиите, които си оспорват първенството, заяви председателят на българската секция на "Прозрачност без граници" Калин Славов пред БНТ.

Според него корпоративният и контролираният вот започват да излизат извън границите на страната. В страни, където имаме компактни общности от български гастрарбайтери, особено такива, които не са добре платени и не са се социализирали добре в местните общества, също се оказват силно податливи на влияния от хора с по-добри позиции в техните общности.

Най-рисковите райони са там, където механизмът на вътрешен контрол в рамките на СИК е ограничен /те са построени на логиката на взаимния контрол/. Там, където партийната представителност е заменена с други зависимости или с по-силна привързаност, принадлежност към общност, могат да се очакват най-сериозни нарушения и то от самите СИК.

Начинът, по който са съставени избирателните списъци, наличието на мъртви души, е предпоставка някои избирателни комисии да се възползват от тези мъртви души, т.е. да дописват в избирателните списъци хора, които не са гласували.

Наблюдателите и застъпниците не могат да покрият всички секции в страната. Имало е случаи, в които наблюдатели са били умело извеждани от секциите под благовидни предлози. Затова е необходима много добра организация на наблюдателите, предупреждава Славов.

"Прозрачност без граници" са мобилизирали за тези избори над 100 наблюдатели и 26 организации, които ще помагат в12-те хиляди секции в страната, каза той.

Що се отнася до възможностите за купуване на гласове, наистина ромите биха били уязвима точка, като се има предвид ниският им социален статус и поставени взависимост от различни фактори - задлъжнялост и липса на лични документи, допълни Славов.