От Института за пазарна икономика изпратиха отворено писмо до премиера Бойко Борисов за необходимостта от преотстъпване на част от приходите от облагането на доходите на физическите лица на общините.

Вярваме, че е назрял моментът общините в България да получат част от това, което се генерира като данъчен приход от икономическата активност на местните жители, пише Ганев.

Предложението на ИПИ е, 1/5 от приходите от облагането на доходите на физическите лица да бъде автоматично преотстъпвана към общините. Мотото е: "парите следват личната карта", предлагат от ИПИ.

По техни изчисления това е ресурс в рамките на 800 млн. лв., който почти ще удвои собствените данъчни приходи на общините без да се вдигат данъците. Преструктуриране на приходите, а не покачване на данъци с надбавка за общините, обясняват идеята си от ИПИ. Целта е общините да получат повече собствен ресурс, без да има ощетени от реформата.

"Надяваме се фискалната децентрализация да бъде припозната като основен приоритет на правителството", пише в отвореното писмо до премиера и очакванията са, че това може да се реализира до половин година. Заедно със законодателни промени може да е факт при приемането на държавния бюджет за 2021 г.

"Вярваме, че сме обединени в желанието си регионите в България да се развиват бързо и българските граждани, независимо от тяхното местожителство, да повишават своя стандарт на живот", пише старши изследователят на ИП Петър Ганев до премиера Борисов. 

ИПИ искат 1/5 от данъците върху доходите да остават за общините

ИПИ искат 1/5 от данъците върху доходите да остават за общините

Настояват за обвързване на общинския бюджет с реалната икономика

"Неизбежно, човек би се запитал: Защо всички общини, дори областни центрове с почти нулева безработица, са постоянно с финансови затруднения и не могат със собствени сили да променят публичната среда и качеството на живот на своите жители", пише Ганев.

С писмото си той акцентира за необходимата данъчна реформа, при която част от приходите от подоходното облагане да отиде към общинските бюджети.

Тази реформа отива отвъд чисто финансовата рамка на бюджета и засяга по-широк кръг от въпроси, включително самото функциониране на демокрацията в България. 

Славчо Атанасов пита Горанов: Нареждате масово вдигане на данъците?

Славчо Атанасов пита Горанов: Нареждате масово вдигане на данъците?

Призовава новоизбраните кметове да не се поддават на това внушение

"Недостатъчен общински бюджет за осигуряване на местен транспорт подкопава местното развитие и спира достъпа до работа, социални и здравни услуги. Наличието или липсата на ресурс в общините влияе на всяка сфера от нашия живот", пише икономистът, обръщайки внимание и на социалното значение на общинските здравни и социални структури за развитието на малките населени места.

"През 2018 г. разходите на местно ниво в България възлизат на 7,2 млрд. лв. Близо 5 млрд. лв. от тях не са общински средства - това са близо 4 млрд. лв. трансфери от правителството и около 1 млрд. лв. европейски средства. Останалите 2,3 млрд. лв. са собствените приходи на общините, от които едва около 1 млрд. лв. са данъчните приходи. На практика, от 7 лева похарчени на местно ниво едва 1 лев е собствен данъчен приход на общината. Всичко останало са трансфери от държавата, европейски субсидии и неданъчни приходи", пише Ганев. 

Горанов пази бюджета от търговски рискове

Горанов пази бюджета от търговски рискове

Финансовият министър очаква евентуално предложение от Румен Гечев

По думите му тази разбивка ясно показва, че общините нямат адекватен собствен ресурс и са изцяло зависими от трансфери (от централното правителство) и помощи (от европейския данъкоплатец).

"Липсата на адекватен собствен ресурс не позволява на общините да провеждат разумна самостоятелна политика и да отговорят на нуждите и приоритетите на своето население", пише икономистът.

Проблемът е законодателно заложен - липсата на свободен публичен ресурс не е провал на общинските власти. Облагането на доходите, печалбите и потреблението, които се генерират на местно ниво, почти изцяло отива в централното правителство, пише Петър Ганев.

Той признава и за изключенията, които по думите му са незначителни - патентни данъци, туристически данък и т.н.

Събираните имуществени приходи не са достатъчни да покрият нуждите на общините, дори при мерки за повишаване на събираемостта, каквито безспорно са необходими, признава Ганев. Парадоксално, но в поредни години на стабилен икономически ръст и бюджетен излишък, общините страдат от липса на ресурс и чакат решения на правителството в своя полза, пише икономистът.