Правителството одобри увеличение на размера на националното съфинансиране за проекта "Модернизация на железопътен участък Костенец - Септември", финансиран по Механизма за свързване на Европа (МСЕ). Отпуснатите допълнителни средства са в размер на 116 431 166 лева.

Модернизацията на жп линията Костенец-Септември е един от четирите железопътни проекти, одобрени за финансиране по МСЕ в периода 2014-2020 г. 

Удължиха с година срока на НКЖИ да изплати заема си

Удължиха с година срока на НКЖИ да изплати заема си

Средствата трябва да бъдат окончателно изплатени през 2025 г.

През 2017 г. Национална компания "Железопътна инфраструктура" - НКЖИ стартира обществена поръчка за строителството на участъка.

Поръчката се обжалва повече от две години, като последното решение на ВАС от април 2019 г. потвърждава решението на НКЖИ за избор на изпълнител. 

Към настоящия момент анализите показват, че изпълнението на договора ще излезе извън сроковете за допустимост на разходите на МСЕ и за да продължи финансирането от ЕС, трябва да се увеличи националното съфинансиране за дейностите, които ще се изпълняват след тези срокове.

НКЖИ с договор за над 8 млн. лв за строителен надзор на жп участък Костенец-Септември

НКЖИ с договор за над 8 млн. лв за строителен надзор на жп участък Костенец-Септември

Модернизацията е с 85% съфинансиране от Механизма за свързване на Европа

С приетото решение държавата ще гарантира цялостната модернизация на жп линията между градовете Костенец и Септември, която е част от скоростната жп линия, свързваща сръбска граница с пристанище Бургас и границите с Гърция и Турция.

Очаква се след 2024 г. над 2,5 милиона души да пътуват по-бързо и комфортно по направлението от София до Пловдив.

С реализацията на проекта ще се отстрани един от проблемните участъци на общоевропейската железопътна мрежа в Югоизточна Европа, който към настоящия момент не отговаря на техническите стандарти за пътнически и товарен транспорт.

Инвестиции в БДЖ - подобряват условията на труд и подвижния състав
Обновена

Инвестиции в БДЖ - подобряват условията на труд и подвижния състав

Нова пътна карта на всяка гара показва кой влак докъде пътува