От обществения съвет към Централната избирателна комисия (ЦИК) настояват сега да започне подготовката за машинното гласуване за местните изборите наесен, съобщиха от ЦИК.

В анализ от резултатите на евровота от Обществения съвет искат да бъдат обявени достъпните на ЦИК данни и доклади от ключови участници в последното машинно гласуване. Те искат обществен дебат по основните нерешени въпроси на машинното гласуване. 

Разписките от машинно гласуване на евровота може да се броят в РИК

Разписките от машинно гласуване на евровота може да се броят в РИК

Закриват камерите в избирателните секции в неделя

Като основни проблеми в анализа са посочени ниската (средно около 25 %) "използваемост" на специализираните устройства в оборудваните с машини секции, стотици сгрешени протоколи и хиляди неотчетени преференции от машинното гласуване. Това е станало дори след повторното въвеждане на данните в ЦИК и извършените от ЦИК хиляди корекции.

Защо наемът на машините за гласуване е колкото цената им, пита Манолова

Защо наемът на машините за гласуване е колкото цената им, пита Манолова

Не е ли много 27 млн. лева само за наем на машините, пита Манолова

Причините за тези и други проблеми са недостатъчната разяснителна кампания на ЦИК, късното приемане на методическите указания, неудачният образец на протокола за отчитане на резултатите от машинните секции. От Обществения съвет отчитат като причина и слабото обучение и мотивация на секционните избирателни комисии (СИК).

Посочени са факти за дефицитите в прозрачността на работата на ЦИК в целия процес и в частност при подготовката и късното обявяване на обществената поръчка за доставка на специализираните устройства, както и по въпроса за одита и сертифицирането им. Като следствие обществеността не бе убедена в надеждността на новата технология. 

3000-те машини за евровота вече са в България

3000-те машини за евровота вече са в България

Произведени са за България, взимаме ги под наем, иначе са непотребни

От Обществения съвет на ЦИК препоръчват да има контролно броене на хартиените "разписки" от машинното гласуване. Те предлагат да има отпечатване от машините в случайна извадка от местата за гласуване, да отпадне ръчното пренасяне на данни от флаш-паметите в хартиения протокол на СИК (като доказан източник на грешки).

Сред препоръките на Обществения съвет са и прозрачност на обществената поръчка, включително на техническите изисквания към апаратната и програмната част, прозрачност в избора наем или закупуване на специализираните устройства; анализ на техническите проблеми, възникнали в деня за гласуване.

Припомняме, на 25 април стана ясно, че във ВАС е постъпила жалба срещу решение на ЦИК от 22 април 2019 г., с което е определен изпълнител за възлагане на обществена поръчка.

Поръчката е за наемане на 3000 специализирани устройства с инсталиран софтуер за машинно електронно гласуване, както и логистично осигуряване и обслужване на специализираните устройства по секционните избирателни комисии в страната.

Относно жалбата говорителят на ЦИК Александър Андреев заяви пред общественото радио, че изборът на изпълнител за машинното гласуване е законосъобразен.

В коментар за откритата от Комисията състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка омбусмана Мая Манолова запита защо наемът на машините за гласуване е колкото цената им.

На 16 април изтече срокът, в който могат да се подават оферти за предоставяне на машини за гласуване. В срока за подаване на предложенията постъпиха три оферти - от "Български машини за гласуване" ЕООД, "Лекс.Бг" АД и от "Сиела Норма" ЕАД.

Единствено тази на "Сиела Норма" е отговаряла на условията - максималната прогнозна стойност на поръчката да е до 7.5 млн. лева без ДДС.

На 8 май 2019 г. правителството отпусна допълнителни 9 млн. лева на Централната избирателна комисия за осигуряване на машинното гласуване на европейските избори.

Научавайки за цената на машините за гласуване общественият посредник Мая Манолова запита защо цената на наема им е колкото цената за тяхната продажба.

От ЦИК увериха, че са спазили закона при избора на изпълнител на обществената поръчка за доставка на машини за гласуване.

Методическите указания за машинното гласуване бяха приети шест дни преди самия евровот.