Централната избирателна комисия прие методическите указания за произвеждането и начина за машинно гласуване в секционните избирателни комисии. Това стана ясно от съобщение, публикувано в сайта на ЦИК тази вечер.

Решението е взето на основание чл. 57, ал. 1, т. 29 от Изборния кодекс и § 39 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 21 от 2019 г.).

ЦИК инспектира доставените машини за гласуване

ЦИК инспектира доставените машини за гласуване

Спазени били изискванията за съхранение, контрол и охрана

ЦИК вече инспектира доставените 3000 машини за гласуване.

Припомняме, че изборите за членове на Европейския парламент от Република България са насрочени за 26 май 2019 година.