Един от основните приоритети в работата на Народното събрание през новата пленарна сесия трябва да бъде реформата на специалните служби и въвеждането на механизъм за ефективно управление от изпълнителната власт в съответствие с член 105 от Конституцията, включително чрез промяна на процедурата за назначаване на ръководителите им, което да става с решение на Парламента по предложение на министър-председателя. Това заяви депутатът от ПП/ДБ Атанас Атанасов в профила си във Фейсбук.

Според него българските специални служби са изправени пред редица предизвикателства като липсата на ефективен контрол и отчетност, дефицит на надеждни източници на информация, злоупотребата с информация, съперничеството и конфликти между различните служби, недостатъчно финансиране и оборудване, ниското доверие на обществото и неспособността за адаптация към динамичната международна среда.

Атанасов предлага реформа на службите в осем стъпки. Те са:

  1. Стратегическо планиране и оценка - изработване на подробен анализ на текущата структура, дейност и ефективност в работата, изготвяне на стратегически план за реформи, който да определя целите, приоритетите и начините за постигането им.
  2. Законодателна реформа - актуализиране на законодателството, регламентиращо дейността на специалните служби и привеждането му в съответствие с Конституцията, демократичните ценности и правата на гражданите.
  3. Кадрови реформи и професионално обучение, развиване на професионалния капацитет, психологическата устойчивост и мотивацията на служителите, насърчаване на професионализма и интегритета.
  4. Въвеждане на технологични иновации, интегриране на съвременни технологии и подобряване на оперативно-техническите възможности, при строги гаранции за спазването на правата на гражданите.
  5. Упражняване на ефективен контрол от цивилен независим надзорен орган, който да следи за законосъобразната дейност на службите и да предотвратява злоупотреби с власт.
  6. Засилване на сътрудничеството, координацията и обмена на информация с други държавни органи и с международните партньори.
  7. Създаване на механизми за обжалване на актовете на специалните служби, които да защитават правата на гражданите.
  8. Комуникация и информиране на обществото, повишаване на прозрачността в дейността на службите, активно включване на обществеността в диалога за балансиране между опазване на сигурността и гражданските свободи.

Предвид обстоятелството, че специалните служби са инструмент на изпълнителната власт, целта на предлаганите промени е да се повиши капацитета на правителството при вземане на управленски решения в динамичната среда за сигурност, пояснява Атанасов.

Димо Гяуров: Забравете за реформа в службите

Димо Гяуров: Забравете за реформа в службите

Народното събрание е прекалено заето с нови закони, с множество регулатори, които трябва да бъдат попълнени

Припомняме, че реформата в службите за сигурност бе един от приоритетите, заявен от ПП/ДБ при създаването на правителството Денков-Габриел. Едно от предложенията бе и за сливане на разузнавателните звена. Тази идеят обаче не срещна подкрепа, а председателят на комисията по службите Атанас Атанасов подаде оставка.

През ноември премиерът Николай Денков поиска оставката на шефа на ДАНС Пламен Тончев. Причината за това бе отказа на Тончев да отстрани заместника си Деньо Денев, който е първоизточникът на "справката", на база на чието разпространение ЦИК отмени машинния вотПрезидентът Румен Радев обаче отказа да освободи от длъжност ръководителят на ДАНС.