Селскостопанската академия има нов председател. Това е проф. д-р инж. Мартин Банов, назначен по предложение на министъра на земеделието храните и горите Десислава Танева, съобщиха от Земеделското министерство.

Председателят на Селскостопанската академия подаде оставка

Председателят на Селскостопанската академия подаде оставка

По времето на проф. Васил Николов приеха Закона за Селскостопанската академия

До момента проф. Банов заемаше длъжността заместник-директор на Института по почвознание, агротехнология и защита на растенията "Никола Пушкаров". Той има повече от 30 години трудов стаж там, като е заемал различни позиции в структурата на Института.

Проф. Мартин Банов е специализирал в чужбина и е ръководил десетки научно-приложни проекти.

Досегашният председател на ССА проф. Васил Николов подаде оставка по лични причини.