32 преместваеми обекта, намиращи се на плажните ивици в Слънчев бряг, са в нарушение на закона.

Проверката на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) на плажовете в курорта "Слънчев бряг" установи, че общо 32 преместваеми обекта върху плажната ивица са в нарушение. Констатираните нарушения - обектите не са предвидени, не са в съответствие с одобрената от министъра на туризма схема или са без разрешения за поставяне от главния архитект на община Несебър.

Нанков за плажа в "Слънчев бряг": Продажбата не стои на дневен ред

Нанков за плажа в "Слънчев бряг": Продажбата не стои на дневен ред

ОП искали внесли промени в Закона за устройство на територията

Проверката бе извършена по заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков в периода от 11 до 13 юни тази година. От регионалното министерство са сезирали компетентните институции и кмета на Несебър.

От всичките 32 обекта в нарушение 20 се намират на територията на плаж "Слънчев бряг - юг".
5 от обектите са на плажа "Слънчев бряг - централен", а 7 - на плажа "Слънчев бряг - север".

Всички данни от проверката са предоставени на община Несебър и Министерството на туризма за предприемане на последващи действия по компетентност. Следва спрямо собствениците на обектите да се съставят констативни актове. След това трябва кметът на Несебър да издаде заповед за премахването и/или за привеждането им в съответствие с одобрената схема.

На плаж "Слънчев бряг - юг" премахнатите през 2017 г. строежи "метална ограда" и "паркинг" до хотел "Империал" ("Амфора") са възстановени на същото място. До паркинга в западна посока върху плажната ивица, без разрешение за поставяне и без разрешение за строеж са изпълнени едно след друго волейболно игрище, спортна площадка, метална трибуна за зрители със сцена и бетонова настилка с приблизителна площ около 1 000 квадратни метра. Върху бетоновата площадка са поставени около 65 броя маси за 250 места.

 Симеонов подава сигнал в прокуратурата за незаконни обекти на плажа

Симеонов подава сигнал в прокуратурата за незаконни обекти на плажа

Не разбира как може да има хора на отговорни длъжности, които мислят, че са над закона

Обслужващата алея с обръщало към бившия ресторант "Фрегата", която осигурява достъпа до плажа, е предвидена в действащия регулационен план на "Слънчев бряг - изток". От община Несебър са представени одобрен проект и разрешение за строеж от 2008 г. за реконструкция на настилката на алеята, но същата не е въведена в експлоатация по законоустановения ред.

Източно от алеята, върху плажната ивица, без разрешение за строеж е изпълнен открит паркинг с настилка от чакъл и филц, с неправилна форма. Приблизителната площ на обекта е 8 000 квадратни метра.

На същото място паркингът е ограничен с 2 бариери, а върху обслужващата алея са изпълнени още две бариери. В западната част на обръщалото е изпълнен навес за коли с метална конструкция, който видимо навлиза в площта на дюните. Южно от обръщалото, върху съществуваща дюна, са изпълнени бетонов път, паркинг с кабина за охрана и кабели с напрежение, в нарушение на изричната забрана.

Симеонов не спори с Ангелкова, а с хора, които не спазват закона

Симеонов не спори с Ангелкова, а с хора, които не спазват закона

Като станем царство, тогава ще разговаря с Борисов по всички въпроси

Всички данни за обекти, за които е установено, че са в нарушение, следва да се предоставят на кмета на община Несебър. От своя страна той трябва да предприеми съответните законосъобразни действия.

По време на проверката бяха инспектирани още 5 преместваеми обекта на плажа - "THE ONE", "La Cubanita", "Cacao beach", "Del Mar" и "BEDROOM".
При тези обекти не са открити нарушения - констатирано е, че те отговарят на предвидените в схемата конфигурация в план и местонахождение, уточняват от МРРБ.

Съгласно Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията за тези преместваеми обекти са издадени разрешения за поставяне от главния архитект на община Несебър.

Симеонов иска да затваря пет заведения в Слънчев бряг

Симеонов иска да затваря пет заведения в Слънчев бряг

Опитали да не пуснат Симеонов на проверка в заведение

Припомняме, вицепремиерът Валери Симеонов заяви, че въпросните заведения на плажа "Слънчев бряг - юг" са незаконни и ще бъдат премахнати. Той подал и сигнал за извършването на проверката. По думите му това са шумните дискотеки, проверявани през изминалото лято заради силната музика. Заведенията също така имали незаконно изградени паркинги и бариери на общински път.

Тогава министърът на туризма Николина Ангелкова заяви, че същите преместваеми обекти са изрядни. Според нея заведенията изцяло попадат в одобрените от ресорното министерство схеми. 

Ангелкова: Заведенията в „Слънчев бряг“ са изрядни

Ангелкова: Заведенията в „Слънчев бряг“ са изрядни

Общинската власт има компетенции да ги затваря

Припомняме и че вицепремиерът Валери Симеонов и министърът на туризма Николина Ангелкова са в конфликт още от миналата година. Тогава Симеонов направи първите изненадващи проверки в нощни заведени в курорта "Слънчев бряг", а министър Ангелкова изрази мнение, че това не е съвсем редно. В началото на юни месец тази година Симеонов обясни, че не става дума за спор с Ангелкова, те по-скоро имали разминаване кое е законно и кое - не. По-рано той информира, че обяви, че министърът на туризма Николина Ангелкова подготвя за продан 20 декара плаж в "Слънчев бряг", а тя от воя страна отвърна, че "панаирите" на Симеонов пречат на туризма. От министерството на туризма заявиха, че ведомството няма право да продава плажовете, а само да ги управлява, като ги отдава под наем или на концесия съгласно закона. Министерството актуализирало кадастралната карта в най-известния ни курорт с налични специализирани карти, които са по-актуални от кадастралните.

Наложи се министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков да коментира въпроса, Той заяви, че  продажбата на държавни имоти не стои на дневен ред.

Симеонов готов да хвърли оставка
Обновена

Симеонов готов да хвърли оставка

Саботажът на Ангелкова обезсмислял работата му