Инициативен комитет "Лозенец" изпраща становище по казуса за законността на сградата "Златен век", изготвено от Борис Милчев.

Те обясняват, че Борис Милчев е виден експерт в областта на Закона за устройство на територията, дългогодишен началник на правния отдел в Направление "Архитектура и градоустройство", Столична община, като в момента е и юрист към Камарата на архитектите в България.

"Милчев представляваше гражданите от Борово, които окончателно спечелиха делото срещу плана за изграждане на 80-метрова сграда на бул. България", допълва инициативен комитет "Лозенец".

На първа инстанция: Има поправка „Артекс“

На първа инстанция: Има поправка „Артекс“

Политиците с евтини апартаменти, "Артекс" с небостъргач, а гражданите - с дела

Според тях, становището еднозначно поддържа тезата, че сградата няма валидно разрешение за строеж и в този смисъл я намира за незаконна:

Извършваното на строителство след 19.11.2017г. на обекта "Златен век" е строителство без разрешение за строеж, т.е. незаконен строеж по смисъла на чл. 225 ал. 2 т. 2 от ЗУТ. Издадените две заповеди за допълване на разрешението за строеж след 19.11.2017г. са несамостоятелни, допълват несъществуващ акт, поради което не могат да породят правно действие. Те не могат да бъдат интерпретирани и като презаверка на разрешението за строеж, тъй като такава е била принципно недопустима.

В становището се коментират и позициите на юристите проф. Огнян Герджиков, проф. Иван Тодоров, Явор Зартов, д.ю.н. проф Иван Русчев и Савин Ковачев с думите:

Авторите на становищата са направили максималното, за да обосноват правно субективните представи на собствениците на "Артекс Златен век" ООД, като техни клиенти, за законността на извършваното строителство с оглед на административния спор по повод заповедта за спиране на началника на ДНСК и на евентуалния спор за законността на строежа.

ДНСК очаква решението за "Златен век" да се обжалва
Обновена

ДНСК очаква решението за "Златен век" да се обжалва

След аргументите на съда, "Артекс" не вижда причини да не продължи да строи