Контролирано изпускат води от язовир "Тича", съобщиха от Министерския съвет. Това е станало по разпореждане на премиера Бойко Борисов, уточняват от МС.

Министрите на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и на околната среда и води Нено Димов пътуват към язовир "Тича", за да следят организацията по контролираното изпускане на водоема.

Язовир Тича прелива с около 43 куб.м/сек

Язовир Тича прелива с около 43 куб.м/сек

За да се избегнат наводнения на земеделски земи и обществено имущество от двете министерства заедно с "Напоителни системи" и "Басейнова дирекция"-Варна, Гражданска защита, Областната управа и кметовете, са информирали хората на населените места в района.

Прокуратурата настоява язовир Тича да има санитарно-охранителна зона

Прокуратурата настоява язовир Тича да има санитарно-охранителна зона

Заповедта на Нено Димов пази язовира от замърсяване

Очаква се контролираното изпускане през преливника на язовир "Тича" да започне късния следобед със скорост 10-12 м3/сек.

Експерти от "Напоителни системи" вече са обходили поречието на река Камчия, като са извършили и почистване. Към момента в района няма опасност от наводнения, тъй като речните корита могат да поемат контролираното изпускане. Жителите на близките населени места вече са информирани за действията на регионалните институции и за всички предприети превантивни мерки.

Стопанисваните от държавните ВиК оператори язовири са в нормално експлоатационно състояние, увериха от Регионалното министерство. Нивото на водата в съоръженията се контролира постоянно.

Всички стени на язовири за питейно-битово водоснабдяване, стопанисвани от ВиК операторите с държавно участие в капитала, са в нормално експлоатационно състояние. Речните легла до 500 метра след тях са почистени, с което е осигурена необходимата проводимост в тези участъци. Няма нарушения в подаваните водни количества за населените места.

Операторите с принципал Министерството на регионалното развитие и благоустройството отговарят за следните язовирни стени и прилежащите им съоръжения за питейно-битово водоснабдяване:

 • Язовир "Студена", стопанисван от "ВиК" ООД, гр. Перник;
 • Язовир "Среченска бара", стопанисван от "ВиК" ООД, гр. Монтана;
 • Язовир "Христо Смирненски", стопанисван от "ВиК" ООД, гр. Габрово;
 • Язовир "Боровица", стопанисван от "ВиК" ООД, гр. Кърджали;
 • Язовир "Камчия ", стопанисван от "ВиК" ЕАД, гр. Бургас;
 • Язовир "Ясна поляна", стопанисван от "ВиК " ЕАД, гр. Бургас;
 • Язовир "Ново Паничарево", стопанисван от "ВиК " ЕАД, гр. Бургас;
 • Язовир "Йовковци", стопанисван от "ВиК Йовковци" ООД, гр. Велико Търново;
 • Язовир "Асеновец", стопанисван от "ВиК - Сливен" ООД, гр. Сливен.
  МОСВ: Осем язовира са запълнени над 90% от обема си

  МОСВ: Осем язовира са запълнени над 90% от обема си

  Очаква се повишение на температурите в комбинация с валеж от дъжд и сняг

Контролирано се освобождават обеми в съответствие с определените от Министерството на околната среда и водите водни количества от язовирите "Среченска бара", "Ясна поляна", "Ново Паничарево" "Камчия", "Йовковци" и "Боровица".

Свободни обеми имат язовирите "Студена", "Христо Смирненски" и "Асеновец". Няма опасност за населението по поречието на реките, които идват от тези съоръжения.

Припомняме, че министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков даде указания на ръководствата на ВиК дружествата, чиито принципал е неговото ведомство.

Язовирите в Софийско са под контрол

Язовирите в Софийско са под контрол

Кметовете на населените места следят нивата на водоемите по 2 пъти на ден

В указанията пише да се предприемат незабавни превантивни действия за осигуряване на нормалното предоставяне на ВиК услуги на населението и за предотвратяване на потенциалния риск. Изрично се изисква от ВиК дружествата, стопанисващи язовири за питейно-битово водоснабдяване, стриктно да изпълняват програмата за технически контрол, проекта за експлоатация и поддържане на язовирните стени и прилежащите им съоръжения, съгласно действащата нормативна уредба, както и да осигуряват контролирано поддържане на водното ниво, съгласно месечния график, даден от Министерството на околната среда и водите.

За шефа на комитета на големите язовири рисковете са в малките язовири

За шефа на комитета на големите язовири рисковете са в малките язовири

Липсва персонал и са регистрирани несъществуващи обекти

Особено внимание е обърнато на това, че при аварийни условия при преминаване на високи вълни и изпускане на води от съоръженията на язовира, се изисква да уведомяват съответната общинска администрация, Басейнова дирекция и органите на Министерството на вътрешните работи.