Днес от Министерството на околната среда и водите потвърдиха, че взетите в периода от 15 до 17 октомври проби от водите около кораба Vera Su показват наличие на нефтопродукти. Басейнова дирекция "Черноморски район" незабавно е уведомила ИА "Морска администрация" и Областния управител на Област Добрич, като е издала предписания за предприемане на мерки.

Самата проверка е направена след сигнал от Гранична полиция за опалесценция на повърхността на водата и силна миризма на нефтопродукти в района на кораба. На 18 и 19 октомври районът е изследван с летателен апарат - дрон, при което е констатирано петно по протежение на бреговата ивица в района на инцидента.

Вече разтоварват кораба Vera Su

Вече разтоварват кораба Vera Su

Работата на терен ще продължи денонощно

Наблюдението върху хода на започналата спасителната операция потвърждава, че с действията по разтоварването на кораба постепенно ще бъде елиминиран рискът от замърсяване на морските води.

Екипите за наблюдение на МОСВ продължават да следят и състоянието на водите в Черно море в непосредствена близост до заседналия кораб с цел проследяване на операцията по разтоварване.

Екоминистърът пита БАН дали и колко е замърсил морето Vera Su

Екоминистърът пита БАН дали и колко е замърсил морето Vera Su

Личев информира колегите си от Румъния и Турция за актуалната ситуация със заседналия кораб

Припомняме, че на 2 октомври товарният кораб Vera Su започна да потъва, след като хамбарът се запълнва с вода. По-рано през деня от временния щаб съобщиха, че източват още гориво и очакват граничен катер. Според Европейската агенция за морска безопасност (EMSA) не е открито замърсяване около заседналия турски кораб Vera SU, а МОСВ започна ежедневен мониторинг от 7 точки около кораба. 

На 16 октомври дойде обаче първото съобщение за опалесценция и миризма на нефтопродукти в района на заседналия край Камен бряг кораб.

По-късно се установи, при първия водолазен оглед, че машинното отделение на кораба е запълнено с вода, което означава, че на собствен ход корабът не може да се придвижва, дори и да бъде освободен от скалите, и на практика вече се води потопен. Същия ден от МОСВ успокоиха, че няма установени сериозни разминавания в показателите на биологичанта среда.