Софийският апелативен съд дава шанс на делото срещу Столична община за мръсния въздух в София. Колективните искове срещу Столичната община са заведени на 29 май 2017 г. от няколко неправителствени организации и адвокати, обединени в "Група за чист въздух". Те са подписани от "Спаси София", "За Земята - Достъп до правосъдие", Асоциация "Диабет тип 2" и Център за независим живот и от адвокатите Димо Господинов, Христо Христев и Иван Велов.

Преди три месеца Софийският градски съд - СГС прекратява делото по заведените три колективни иска срещу Столичната община, от името на жителите на София за замърсения въздух над територията на общината, коментират "Група за чист въздух".

Поясняват, че посочената от съда причина е, че представителите на колектива нямат "доказан опит, знания и финансов ресурс", с които да защитят увредения интерес на обществото.

Съдят Столичната община за критичното замърсяване на въздуха

Съдят Столичната община за критичното замърсяване на въздуха

София била управлявана 2 години без стратегия за качеството на въздуха

"Група за чист въздух" съобщават, че на 31 януари тази година апелативните съдии постановяват, че съдия Елена Маврова от СГС не е дала възможност на завелите колективния иск срещу общината да докажат, че могат да понесат тежестите и разноските по делото, а направо го е прекратила на това основание. Софийският апелативен съд - САС отменя определението на СГС поради допуснато съществено процесуално нарушение, поради което определението е неправилно.

Указанията на САС цитирани от "Група за чист въздух" са, че "се има предвид не финансова обезпеченост изобщо в смисъл на възможност да се поемат тежестите на едно съдебно производство по предявен колективен иск, както е приел първоинстанционния съд, а финансова независимост от определена категория субекти, за да се гарантира независимост и обективност в действията на групата от лица или организацията за защита на колективния интерес".

"Считам, че от това определение на САС е видно, че ние имаме право да водим делото, което беше прекратено абсолютно незаконно. За съжаление успяха да ни забавят, но това не означава, че няма да продължим усилията си да защитим интереса на гражданите да дишат чист въздух в София", коментира адвокат Димо Господинов от "Група за чист въздух"

Съдът на ЕС осъди България заради мръсния въздух
Обновена

Съдът на ЕС осъди България заради мръсния въздух

В София, Пловдив, Варна и зоните Северна, Югозападна и Югоизточна са надвишавани нормите

Припомняме, през май 2017 г., активистите посочват, че София е столицата с най-мръсен въздух в целия Европейски съюз и един от най-замърсените градове в цяла Европа. Активистите споделят още, че редица европейски столици приемат проблема със замърсяването като предизвикателство, за което се изработват нови иновативни решения за намаляване на емисиите, както и зелени и модерни политики в сферата на транспорта и градоустройството. В този контекст "... Столичната община е допуснала да управлява града без приета стратегия цели две години", твърдят от "Група за чист въздух".

От инициативата отбелязват, че последната приета стратегия е изтекла през 2014 г. Предвид скандалния начин на приемането на гласуваната преди седмица Програма за качеството на атмосферния въздух 2015-2020 г., организациите изразяват съмнения и относно нейната законосъобразност и ефективност.

От "Група за чист въздух" настояха за приоритетно развиване на градския транспорт, което да доведе до по-малко жители, пътуващи с лични автомобили. Според активистите трябва още да се прекратят плановете за изгаряне на отпадъци в Топлофикация, както и да бъдат създадени зони с ниски емисии на вредни вещества в столицата.

Приемат данните за въздуха и от станциите на гражданската мрежа

Приемат данните за въздуха и от станциите на гражданската мрежа

Столична община разработва общинска мониторингова система