Административният съд във Варна прецени, че издадената от кмета Кирил Йорданов заповед за спиране на строеж на храм на „Свидетелите на Йехова в България" в ж.к. Възраждане е правомерна.

Съдът прие, че в случая административният акт попада в изключенията по чл.217 ал.2 от ЗУТ. В този случай предварителното изпълнение на Заповедите на кметовете за спиране на изпълнението на строежи не би могло да бъде спряно от съда.

Заради това и направеното от сектата искане се явява недопустимо. Вследствие на това, решаващият състав прекрати производството по образуваното по молба на „Свидетели на Йехова", спиране на изпълнението частно административно дело.

Започналото изграждане на сграда за обществено обслужване - лекционни зали от религиозното сдружение бе спряно с акт от „Строителен контрол" към техническата служба на Община Варна, в който бяха констатирани нарушения, следствие от това, че обекта няма оторизиран технически ръководител.

Припомняме, че започналото строителство предизвика вълна от протести на граждани във Варна, съвместно с представители на ВМРО, политическа партия ГЕРБ и на Българската православна църква.