300 000 лева са определени от Столична община за подпомагане на собственици на сгради, паметници на културата. Започва приемането на заявления по програмата "Културно наследство", съобщи БНР.

"Мисля, че равен достъп до програмата не е осъществен", категорична беше арх. Габриела Семова-Колева от Дружеството "Архитектурно наследство" към Съюза на архитектите в България и председател на ИКОМОС България. 

Къщата на Стефан Караджа в Тулча се руши

Къщата на Стефан Караджа в Тулча се руши

Продава се за 50 000 евро

Според архитекта парите, които собствениците могат да получат, са недостатъчни за цялостен ремонт. "Доколкото аз съм запозната, помощта, която собствениците на паметниците на културата могат да получат, ще бъде равностойна на горе-долу една десета от разноските, които биха стрували цялото преустройство или консервация, или реставрация на сградата и се отнася до фасадите на архитектурни обекти", каза архитект Габриела Семова-Колева.

"В този смисъл програмата е за архитектурно наследство, а не изобщо за културно наследство", поясни тя. 

Набират проекти за "Красива България" 2020 г.

Набират проекти за "Красива България" 2020 г.

И по трите мерки ще се финансират проекти от 60 000 до 400 000 лв. с ДДС

Архитектът предполага, че само няколко сгради ще бъдат реставрирани. По изчисления сумата би стигнала за около 20 до 40 обекта, максимум. Това означава, че техните фасади ще бъдат консервирани или реставрирани.

"Ще бъде обновена, ще бъде заздравена, вероятно покривът ще бъде поправен, защото това е първото, което трябва да стане за такива сгради и след това да се пристъпи към по-нататъшна работа", каза архитектката пред БНР.

Според програмата общината поема разходите за проектиране, собственикът ще получи строително разрешение. 

Светкавично Банов разпореди да се опазва културното наследство

Светкавично Банов разпореди да се опазва културното наследство

След като Сметната палата установи 3-годишно бездействие

"Тази помощ ще бъде отпусната само и при положение, че собственикът ще се задължи в продължение на три години да изпълни проекта. Това означава, че средствата по изпълнение, които са останалите девет десети, собственикът трябва да ги има налични, за да може да осъществи тази дейност в рамките на три години", заяви архитект Колева.

Тя предположи, че ще имат предимство сградите, в които има преобладаващо общинска собственост.

собствениците по някакъв начин ще бъдат принудени, ако искат да участват, да предприемат или да се съгласят с тези условия". 

Къщата на Яворов вече е собственост на Столичната община

Къщата на Яворов вече е собственост на Столичната община

Догодина започва реставрация на сградата

"Убеждението ми е, че ръководството на Общината се опитва наистина да управлява, да администрира процеса по опазване, който е много сложен, вместо да създава равностойни условия за провеждане на действена политика за защита на архитектурното ни богатство чрез равен достъп до него на всички заинтересовани страни", смята архитектът. 

По думите й равен достъп не е само за собствениците на сградите, това са и всички експерти, които се занимават с наследство и които наистина разбират от тази материя. "Това са в крайна сметка и всички граждани, които живеят в този град, и които са горди с това наследство", допълни архитект Габриела Семова-Колева. 

Руши се къща, в която е живял Йордан Йовков 

Руши се къща, в която е живял Йордан Йовков 

Имотът се намира във Варна и е изоставен от години

По думите й равен достъп не е само за собствениците на сградите, това са и всички експерти, които се занимават с наследство и които наистина разбират от тази материя.

"Това са в крайна сметка и всички граждани, които живеят в този град, и които са горди с това наследство", допълни архитект Габриела Семова-Колева. 

По-леки и с по-кратки срокове за процедурите за културно наследство иска архитект

По-леки и с по-кратки срокове за процедурите за културно наследство иска архитект

Собствениците били затруднени от системата за опазване на културното наследство