Държавата получи оценка от Среден (2.88) за грижата си за децата.

Представянето на годишния доклад на организацията Национална мрежа за децата "Бележник" направи Георги Богданов, изпълнителен директор организацията.

Според Богданов най-тревожните тенденции през последните години са липсата на напредък в усилията за намаляване на детската бедност, системните проблеми в социалната сфера, системата за закрила на детето, недостатъчна координация между институциите, забавена реформа в системата на детското правосъдие и други.

Под 3% от бюджета се разходват за децата на България

Под 3% от бюджета се разходват за децата на България

Да не инвестираме в целеви услуги, тъй като са по-неефективни и скъпи, призова Георги Богданов

Най-ниска оценка от Среден (2.53) експертите дават на "Семейна среда и алтернативни грижи". Необходими са активни действия за гарантиране на правото н детето на семейство, чрез създаване на превантивни услуги, както и осигуряването на жизненоважни връзки със системите на здравеопазването и образованието, пише още в доклада.

Със среден успех от (2.60) се нарежда областта на "Основните принципи по Конвенцията на ООН за правата на детето". В тази област най-ниско са оценени усилията на намаляване на детската бедност. 385 000 български деца живеят в бедност, а тези, които са в риск от бедност и социално изключване са 45.6%, показва проучването.

Средната оценка в областта "Правосъдие" също е средна - (2.79). В проучването се посочва, че през годината няма никакъв напредък за осъществяването на реформата в системата на детското правосъдие, която се бави вече близо 10 години.

Над 9 000 деца са извършили престъпление през 2017 г.

Над 9 000 деца са извършили престъпление през 2017 г.

В криминогенна среда у нас живеят 4 781 деца

От Национална мрежа за децата оценяват успехите на държавата в област "Образование" със Среден (3.02). И тази област бележи значителен спад спрямо нивата на от предишните си три години. В доклада все пак се посочва, че има минимален напредък в областта на ранното детско развитие, но предоставяните услуги са с тесен обхват и ограничени териториално.

В резултатите, посочени в доклада, сектор "Здравеопазване" получава оценка (3.19). Основният напредък на държавата в системата на здравеопазването, според прочуването, е в намаляването на детската смъртност, която достига 6.5 промила през 2016 година.

Премиерът пита "кой е този ненормален администратор", размотавал майка с болно дете

Премиерът пита "кой е този ненормален администратор", размотавал майка с болно дете

Малко човечност няма ли?

На въпрос на news.bg достигало ли се е през всичките години на издаването на доклада "Бележник" до отлична оценка по шестобалната система, Богданов посочи, че за всичките години най-високата оценка, която се е поставяла на държавата, е Среден (3.28).

Докладът "Бележник" извършва ежегоден мониторинг на поетите ангажименти от страна на институциите, касаещи правата на децата.

Докладът включва и препоръки, които биха подобрили съществуващите политика и практики. Той разглежда 25 поети от държавата ангажимента в 5 области:

  • "Основни принципи по Конвенцията на ООН за правата на детето";
  • "Семейна среда и алтернативни грижи";
  • "Здравеопазване";
  • "Образование";
  • "Правосъдие".

Най-разпространеното мнение според допитването в проучването е, че дистанцията между хората и държавната власт е много голяма, иска се повече връзка между хората и институциите и обсъждане на политики, отнасящи се до тяхната работа.

Проверяват случай на агресия в социален център в Пазарджик

Проверяват случай на агресия в социален център в Пазарджик

Случката е станала преди десетина дни