Дигитални потребители, икономика на споделянето, изкуствен интелект - това са част от темите на форума: "Цифрова икономика: ползи за потребителите". 20 март е Европейският ден на потребителите 2018 г. Форумът откри проф. Лалко Дулевски, председател на Българския икономическия и социален комитет.

Богомил Николов от Българска асоциация Активни потребители коментира въпросът с така нареченото "планирано състаряване". "Този проблем е все по-очевиден. Много стоки са проектирани така, че да издържат малко след законовата гаранция. Особено напоследък стана ясно и по признание на производители на телефони, след като изтече този срок от две години се получава едно забавяне в работата на мобилния телефон, което е заложено софтуерно", обясни той.

Една от възможностите то да бъде преодоляно е увеличаване на гаранцията, но този въпрос все още не е решен, коментира още Николов.

Министърът на икономиката Емил Караниколов изтъкна, че цифровизацията е навсякъде около нас. "Всички ние като потребители имаме нужда от гаранции за защита на правата и интересите", заяви той. Министърът подчерта, че страната ни подкрепя изграждането на ефективен и добре функциониращ цифров пазар и изтъкна значението на директивата за договорите за предоставяне на цифрови съдържания.

Богомил Николов поясни, че директивата ще допринесе за преносиномостта на съдържанието. Така например, ако имате абонамент за получаване на дадена услуга, то при преминаването на границите, абонаментът няма да спира.

Реално ще можем да ползваме своите абонаменти във всяка една държава в рамките на ЕС. Очаква се това да стане от влизането в сила на директивата 1-ви април тази година.

Основният въпрос е бил свързан с авторските права, тъй като досега ограничението се е правило заради ангажимента, че авторските права важат само за територията на определена държава.

По отношение на директивата за продажба на стоки, Николов посочи, че все още се обсъжда възможността законовата гаранция, която е в срок от две години и тежестта за доказване също ще бъде увеличена на две години. Сега тя е шест месеца за търговеца и в останалия период за потребителя.

Реално това ще даде възможност доказването да не е след шестия месец, а да се счита, че дефектът е съществувал в деня на продажбата. "Това е най-важното, което се обсъжда и ние се надяваме да бъде прието", каза още Николов.