За пореден път и през 2015 г. най-предпочитано за новородените момичета е името Виктория – 847.

По предпочитание на родителите следват имената Мария - 803, и Никол - 737. В първите двадесет най-често срещани имена са и Александра, Габриела, Дария, Рая, Йоана, София, Симона и Елена.

Традиционно женските имена (2 977) в страната са с по-голямо разнообразие спрямо мъжките (2 560), като тенденцията се запазва и при новородените. И през 2015 г. най-предпочитани имена за момчета са били Георги и Александър - съответно 1 109 и 1 052. Сред 20-те най-разпространени имена преобладават Мартин, Димитър, Иван, Николай, Никола, Даниел.

Липсват традиционни български имена обаче като Йордан, Васил, Тодор, Стоян, Атанас. Прави впечатление също и че имена като Петър, Ангел, Стефан, Ивайло също се намират в дъното на 20-те най-често избирани имена за момчета от българските родители.

Най-разпространените мюсюлмански имена при момчетата и през 2015 г. са Емир и Мерт, а при момичетата - Елиф и Мелек.

Най-разпространени сред мъжете продължават да са имената Георги - 169 хил., Иван - 161 хил., и Димитър - 125 хиляди. Следват Николай - 94 хил., Петър - 75 хил., Христо - 61 хил., както и Александър, Стефан, Йордан, Васил - по над 50 хиляди. От всички мъже в страната 1 314 хил., или 37.6%, притежават 20-те най-разпространени лични имена.

Най-често срещаните мъжки мюсюлмански имена са Мехмед - 16 хил., Ахмед - 13 хил., и Мустафа - 12 хиляди.

При жените малко над 708 хил., или едва 19.2%, притежават 20-те най-разпространени женски имена в страната. Най-често срещаното име сред жените продължава да е Мария - 118 хиляди. Следват Иванка - 62 хил., Елена - 54 хил., и Йорданка - 40 хиляди.
Сред двадесетте най-популярни имена при жените следват Пенка - 32 хил., Даниела - 30 хил., Росица, Десислава, Петя, Марийка, Гергана и други.

При жените най-често срещаните мюсюлмански имена са Фатме - 17 хил., Айше - 15 хил., и Емине - 9 хиляди.

Най-много българи празнуват своя имен ден на Цветница - 382 хил. жени и мъже, Ивановден (371 хил.), Стефановден (273 хил.), Архангеловден (272 хил.) и Гергьовден (242 хил.). Следват празнуващите на Успение Богородично, Никулден, Петровден, Димитровден и Йордановден.