Българската асоциация на заведенията предлага всяко заведение да определи дали в помещенията ще бъде разрешено да се пуши или да не се пуши.

Баровете, ресторантите или клубовете, които изберат да допуснат пушене на цигари, ще трябва да плащат допълнителна такса.

Това ще бъде месечна или годишна вноска в специално обособен за целта държавен фонд.

Българската асоциация на заведенията е внесла официални становища в Министерството на здравеопазването и в Народното събрание с предложение за промяна на забраната тютюнопушене в търговски обекти- барове, дискотеки, клубове и ресторанти.

Всяко от заведенията, което е заплатило съответната сума ще се обозначава със специален стикер, че таксата е платена и клиентите имат възможност да пушат. Той ще се издава от държавата и ще бъде залепен на видимо място на заведението.

Според асоциацията това ще бъде допълнителен и лесно събираем приход в държавната хазна и със събраните средства могат да се подпомагат социално значими дейности.

Механизмът за изразходването на средствата ще се определи от Министерския съвет.

Предложенията на Българската асоциация на заведенията включва също да не бъдат въвеждани санкции за спирането и преустановяването на дейността на заведения, запечатване на търговски обекти, въвеждането на прекомерно високи глоби и имуществени санкции за нарушаване на забраната за тютюнопушене.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, в който се регламентират правилата за тютюнопушенето е внесен от Христиан Митев и група народни представители на 11 май 2018 г.

В момента документът е предложен за обществено обсъждане и Българската асоциация на заведенията използва възможността, да представи своето становище.