На проведените избори за Европейски парламент е регистрирана най-високата избирателна активност от 1994 г. Предварителните резултати показват 50,95% на изборите през 2019 г. През 1994 г. е 56,67%. Важно е да се отбележи, че се прекратява тенденцията на спад на активността от първите избори през 1979 г.

Традиционно най-висока е активността в Белгия, където гласуването е задължително - 89%.

В Германия има голямо увеличение на избирателната активност - повече от 10% (от 48,10% 61,10%), а в Испания е повече от 20% ( от 43,81% на 64,32%). В Австрия се е увеличила с 14%.

В България има спад на активността с 5 процента (от 35,84 на 30,83).

Снимка 425528

Източник: Пресцентър на Европейския парламент

Снимка 425531

Източник: Пресцентър на Европейския парламент