"Да се въведе процедура само по отношение на разследването на главния прокурор".

Това е мнението на Атанас Славов, преподавател в Софийския университет и старши правен съветник на Фондация "Антикорупционен фонд", изявено пред БНР. По-късно през деня е втората дискусия за механизма за разследване на тримата първи в съдебната система

До 1 октомври България трябва да предложи изпълнение за 2 решения на ЕСПЧ

До 1 октомври България трябва да предложи изпълнение за 2 решения на ЕСПЧ

Форум обсъжда делата "Колеви срещу България" и "С.З. срещу България"

Той е категоричен, че председателите на двете върховни съдилища - Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС), трябва да бъдат извадени от тази особена процедура. Причината е, че по отношение на тях няма институционален и конституционен проблем да бъдат разследвани.

Славов смята, че ролята на председателите на е много по-различна в сравнение с тази на главния прокурор по отношение на прокуратурата. Председателите на съдилищата не са началници на своите колеги, а са първи между равните, убеден е юристът. 

Извънредно заседание на Съвета за съдебната реформа предлагат от БИПИ

Извънредно заседание на Съвета за съдебната реформа предлагат от БИПИ

Възможността за смяна на шефовете на ВКС, ВАС и прокурор №1 да се обсъди на Съвета

Тяхната конституционната функция е съвсем различна от тази на главния прокурор, който е на върха на една пирамидално изградена централизирана система на прокуратурата.

"Няма пречка и сега председателите на двете върховни съдилища да бъдат обект на наказателно производство и на други съдебни производство. Те нямат контрол върху прокуратурата. Точно обратното е положението на главния прокурор, който е началник на всеки прокурор в държавата", каза Славов. Той поясни, че главният прокурор може еднолично да отмени всяко едно постановление на прокурор за образуване на наказателно производство срещу самия него. 

Кирилов още няма решение дали и как да се разследват "тримата големи"

Кирилов още няма решение дали и как да се разследват "тримата големи"

Трябвало да се допита и до Конституционния съд

В коментар за предложението на Министерството на правосъдието, с което се дават правомощия на самия министър да прави предложения за образуване на досъдебно производство. По думите му така се създава специален наказателен процес, посветен на тримата големи в съдебната система.

"Крайният ефект ще е намеса на политическата власт в лицето на министъра в един наказателен процес, което противоречи на европейски принципи", предупреди Славов.

Той изтъкна, че България има множество препоръки да бъде редуцирана ролята на министъра на правосъдието по отношение на съдебната власт. "С това законово предложение ние я увеличаваме неимоверно. Министърът на правосъдието не трябва да има отношение към един наказателен процес", категоричен е Атанас Славов.

Кирилов предлага разследване на "тримата големи" след разрешение на ВСС

Кирилов предлага разследване на "тримата големи" след разрешение на ВСС

Отправени бяха критики, че в предложенията липсва логика

Припомняме, за възможността и главният прокурор да бъде разследван се заговори най-вече след решенията на Европейския съд за правата на човека, който осъди България по делата "Колеви срещу България" и "С.З. срещу България". Специално за тези две дела страната ни трябва да предложи мерки как да бъдат изпълнени препоръките на ЕСПЧ до 1 октомври. В противен случай Комитетът на министрите ще приеме междинна резолюция, което не е добре за международната репутацията на България.

На 18 юни десет неправителствени организации се обявиха против предложените от Кирилов промени в Наказателно-процесуалния кодекс, които вписват процедура за временно отстраняване и предсрочно прекратяване на правомощията на т.нар. "трима големи" в съдебната власт - председателите на Върховния касационен съд (ВКС), Върховния административен съд (ВАС) и на главния прокурор (ГП).

Седмица по-рано Кирилов предложи по искане на министъра на правосъдието или с гласовете на поне трима от съответната колегия на ВСС да се разрешава започване на наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер срещу "тримата големи" и за временното им отстраняване от длъжност.

От неправителствените организации са категорични, че няма нужда от специален ред за разследване на председателите на върховните съдилища, тъй като начинът, по който се образува наказателно производство срещу тях можел да се превърне в сплашващо влияние върху съда.