Бюрото по защита на застрашени лица във връзка с наказателно производство става второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на правосъдието. Това реши днес правителството.

Постановлението е изготвено във връзка с приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство.

С измененията се въвежда ефективен и съобразен с действаща конституционна уредба модел, който ще предостави на правоприлагащите органи необходимия инструментариум за постигне на определените от закона цели.

По този начин ще се осигури изпълнението на предвиденото в Закона и организационното преминаване на Бюрото по защита на застрашени лица към министъра на правосъдието.

С възмущението на ГЕРБ и ДПС Бюрото по защита окончателно бе преместено към МП

С възмущението на ГЕРБ и ДПС Бюрото по защита окончателно бе преместено към МП

В дискусията народните представители от БСП не взеха отношение

Припомняме, малко преди разпускането на 46-ото НС депутатите приеха Бюрото по защита към прокуратурата да премине към Министерство на правосъдието.

Звеното беше под ръководството на главния прокурор от 2014 г., като преди това бе към Министерство на правосъдието. През март месец тази година в Конституционния съд бе внесено искане на президента за тълкуване срещу разпоредби от текстовете в Закона за съдебната власт, с които структурата получи полицейски правомощия. Именно служители на Бюрото по защита влязоха в президентството, за да търсят документи във връзка с разследването срещу секретаря на президента Пламен Узунов една година преди това.

В края на юли Държавната финансова инспекция влезе на проверка в Бюрото, но резултати от това не бяха оповестени.