Министърът на правосъдието Иван Демерджиев е предложил да се образува дисциплинарно производство срещу главния прокурор Иван Гешев и заместник главния прокурор Пламена Цветанова. Писмото с искането е изпратено до членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). Причина е отказът на Прокуратурата на два пъти да предостави поисканата от Министерството на правосъдието информация за случайното разпределение на дела (прилагането на чл. 9 от Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Правосъдният министър се позовава на допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 3 и т. 4 ЗСВ.

Припомняме, тази сутрин главният прокурор Иван Гешев и правосъдният министър Иван Демерджиев сблъската позиции пряко по време на конференцията, организирана от прокуратурата, на тема съдебната реформа и работата на специализираното правосъдие. 

Иван Гешев ще иска КС да обясни правомощията му

Иван Гешев ще иска КС да обясни правомощията му

И се оплака, че реално има по-малки правомощия в сравнение с европейските колеги

През изминалите месеци в медиите се появиха информации за пропуски, нарушения и разнопосочна практика във връзка с разпределението на делата и преписките в органите на съдебната власт. Поради тази причина министърът на правосъдието е поискал информация за вътрешно-ведомствени актове, осигуряващи прилагането на принципа на случайния подбор, както и приетите вътрешни правила за сформиране на съдебни състави и екипи за разследване на случаен и определен избор.

Такава информация е поискана от председателите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Апелативните съдилища, Главния прокурор на Република България, административните ръководители на Върховна административна прокуратура и на Апелативните прокуратура. Информация е отказана единствено от Главния прокурор Иван Гешев, въпреки че на два пъти е искана.

Първото писмо до Иван Гешев е било изпратено на 20.08.2021 година. Седем дни по-късно, с писмо, подписано от Пламена Цветанова - заместник на Главния прокурор при Върховна касационна прокуратура, от министъра на правосъдието е поискано да бъде уточнено в изпълнение на коя от дейностите на Министерството на правосъдието или по коя от определените в чл. 370 на ЗСВ насоки на взаимодействие с органите на съдебната власт, е направено искането за предоставяне на вътрешно-ведомствени актове на Прокуратурата на Република България, осигуряващи прилагането на принципа на случайния подбор.

В отговор на това на 15.09.2021 г. е изпратено второ писмо до Прокуратурата. В него е пояснено, че информацията е поискана във връзка с упражняване на предвидените в ЗСВ правомощия на министъра на правосъдието и по повод становище на Прокуратурата на Република България, и в частност на главния прокурор, че съществуват сериозни съмнения за манипулация на ползваната в съдилищната система за случайно разпределение на делата.

Информация от Прокуратурата отново не е предоставена.

На 07.12.2021 г. министърът на правосъдието изпраща писма до Прокуратурата на Република България, до ВСС, председателите на ВКС, ВАС, апелативни съдилища, СГС и СРС, с което е представен направеният от Министерството на правосъдието преглед на прилагането на принципа на случаен подбор при разпределението на делата по предоставените данни от съдилищата. В него изрично е посочено, че само Прокуратурата не се е отзовала на двете отправени покани за представяне на данни.

Демерджиев иска от ВСС да гарантира случайното разпределение на делата

Демерджиев иска от ВСС да гарантира случайното разпределение на делата

Прокуратурата не е предоставила действащите вътрешни правила за случайното разпределение на делата

Едва тогава, с писмо от 09.12.2021 г., подписано отново от Пламена Цветанова, на министерството на правосъдието са представени действащите към момента Правила за приложението на разпределението на преписките и досъдебните производства на принципа на случайния подбор в Прокуратурата. Информацията не е пълна, тъй като не са представени заповедите на административните ръководители на прокуратурите, с които се създава организация за приложението на принципа за случайно разпределение на преписките и досъдебните производства. Няма и изтъкната обоснована причина, поради която правилата се представят едва през месец декември, като същите са изискани с писмо от месец август.

В предложението си до Прокурорската колегия ва ВСС министърът на правосъдието посочва, че с действията и бездействията си, главният прокурор е нарушил изискванията на т. 8.3; 8.5; 8.6 от Кодекса за етично поведение на българските магистрати (КЕПБМ), произтичащи от специфичните правила за етично поведение на административните ръководители. Съгласно цитираната норма: "Магистратът на ръководна длъжност се грижи за организацията и дейността на поверената му служба по начин, чрез който да бъдат постигнати най-добри резултати. Той осигурява и възможно най-добро сътрудничество с другите органи на съдебната власт и обществени служби при зачитане специфичната компетентност на всяка една от тях."

Закон за контрол върху главния прокурор ще внесе кабинетът в следващото НС

Закон за контрол върху главния прокурор ще внесе кабинетът в следващото НС

Предлага се разследване на главния прокурор

С действията и бездействията си, главният прокурор е нарушил изискванията на т. 8.6 КЕПБМ, съгласно които магистратът на ръководна длъжност е основен гарант при утвърждаване на независимостта на магистратите при вземането на решения и при спазване принципа на случайното разпределение на преписките и делата.

Констатираните дисциплинарни нарушения на правилата на професионалната етика по своята същност имат за последица и накърняване престижа на съдебната власт (дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 ЗСВ).

Министърът на правосъдието предлага още да се образува дисциплинарно производство и срещу Пламена Цветанова за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 3 и т. 4 от ЗСВ, като й се наложи съответното на тежестта на нарушенията дисциплинарно наказание.

И Демерджиев ще иска оставката на Гешев

И Демерджиев ще иска оставката на Гешев

Когато ти скандират: "Позор, оставка и затвор", трябва да имаш самосъзнанието можеш ли да изпълняваш функциите си, категоричен е правосъдният министър

Иван Демерджиев е вторият поред правосъден министър, който иска от ВСС да образува производство срещу главния прокурор Иван Гешев. Предшественикът му Янаки Стоилов поиска от ВСС да освободи предсрочно Гешев. Висшият орган на магистратите обаче отхвърли искането му без да го разглежда изобщо по същество - нещо, което Янаки Стоилов обжалва пред ВАС отказа, а Министерски съвет прие искане за тълкувателно решение на Конституционният съд (КС) по въпроса "дали министърът на правосъдието може да иска освобождаването на тримата висши ръководители на съдебната власт на основание чл. 129, ал.3 т.5 от Конституцията". Решението на Конституционния съд се очакваше в рамките на мандата на второто служебно правителство. Междувремено Янаки Стоилов стана конституционен съдия