Правосъдният министър Янаки Стоилов очаква преди приключване на дейността на това второ служебното правителство вече да има решение по сезирането на Конституционния съд с въпроса дали министърът на правосъдието може да иска предсрочно освобождаване на главния прокурор.

Стоилов представи приоритетите за работата си в следващите месеци на служебното правителство.

По-голямо внимание ще бъде отделено на подготовката на законодателни изменения, а по думите на Стоилов предложението за премахването на спец съдилищата и прокуратурата ще бъде отразено вече в законопроект.

Янаки Стоилов отказва да влиза в капан при избора на нов шеф на ВКС

Янаки Стоилов отказва да влиза в капан при избора на нов шеф на ВКС

Той би подкрепил само качествена кандидатура, която няма достъп по официалните процедури

Могат да се предложат законодателни промени, за да се пресекат и злоупотребите с инхаус поръчките - най-вероятно това ще стане с подзаконови нормативни актове.

Още приоритети:

Подобряване на обслужване на гражданите и фирмите, преодоляване на лошите практики, преодоляване на взаимодействието към съдебната власт и взискателността към нейната работа.

Ускорено се преодолява изоставането в публикуването на финансовите отчети на търговските дружества. Предстои създаване на Регистър по несъстоятелността, като се обедини информация в МП и Агенцията по вписванията. Другото направление в този сектор е ускоряване на процедурата по придобиване на българско граждани. От встъпване на служебното правителство са обслужени 7 600 лица, които са придобили свидетелство за българско гражданство. Премахнати са посредниците.

Друг важен въпрос за Янаки Стоилов е ритмичността при изпити и конкурси за придобиване на юридическа правоспособност. До края на годината ще бъдат подготвени промени в наредбата за юридическото образование, за да бъде ясен начинът за прием на студентите в Юридическите факултети.

Вече тече общественото обсъждане на Закона за защита на лица, подаващи сигнали за нарушение правото на ЕС. Предприети са действия за подобряване стопанисването на държавното имущество. МП има актуализиран списък на имотите на министерството.

МС предлага обезщетенията по дела в ЕСПЧ да се плащат от осъдените институции

МС предлага обезщетенията по дела в ЕСПЧ да се плащат от осъдените институции

Предлага се и пътна карта за осъдителните решения на ЕСПЧ срещу България

Министерство на правосъдието ще работи за повишаване на капацитета и специализацията в областта на държавните предприятия. Тече проверка за сключени граждански договори за дейности, които би следвало да се извършват от служителите, а не от адвокатски кантори и други лица.

Важен е контролът върху разходите на Главната дирекция за изпълнение на наказанията.

След предишните 4 месеца, сега имаме много по-голяма яснота какви въпроси са открити по отношение на дейността на МП. Много по-добре сме ориентирани както с проблемите в министерството, така и в обществен план, подчерта Янаки Стоилов.

Янаки Стоилов: Аз няма да се движа с няколко големи служебни автомобила

Янаки Стоилов: Аз няма да се движа с няколко големи служебни автомобила

Най-важният въпрос е да продължи защитата на застрашените лица