С промени в договора за тол-система и електронна винетка отпадат редица съществени дейности от проекта на обща стойност от близо 180 млн. лева, но това не поевтинява сделката. С измененията отпада изграждането на оптични връзки до най-натоварените гранични пунктове, намалява четирикратно броя на глобяващите офиси.

За това предупредиха от Антикорупционния фонд Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ).

В сигнала си включиха и други факти, свързани с ключовата обществена поръчка, администрирана от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Те поискаха да бъде проверена цялата налична документация по случая.

Първите съмнения за нередности са свързани със сключването на допълнително споразумение от 28 септември 2018 г., с което са въведени редица изменения на договора от 16 януари 2018 г., пишат от АКФ.

Над 15 млн. лв. в хазната от е-винетки до моменти

Над 15 млн. лв. в хазната от е-винетки до моменти

Продадени са 86 хил. е-винетки за камиони и тирове

Анексът предпоставя отпадането на съществени дейности като:

- изграждане на оптични връзки до най-натоварените гранични контролно-пропускателни пунктове

- изграждане на 7 вместо първоначално предвидените 30 мобилни глобяващи офиси

- дооборудване на 195 броя портални рамки вместо първоначално предвидените 320.

Следва да се отбележи, че според медийни публикации, изброените по-горе отпадащи дейности са сред скъпите за изпълнителя − австрийският консорциум "Капш трафик солюшънс". Въпреки тяхното отпадане стойността на договора остава непроменена, а именно близо 180 милиона лева.

За отпадане на оптичните връзки до граничните пунктове от Пътната агенция се оправдават с писмо от Държавна агенция "Електронно управление". В него се твърдяло, че съществуващата вече комуникационна инфраструктура е напълно достатъчна и няма необходимост от изграждане на оптична мрежа.

При запитване от АКФ, от електронната агенцията отговарят, че подобни твърдения не се съдържат в кореспонденцията с АПИ.

Липсата на промяна в цената, АПИ обосновава и с доклади на независими оценители. Тези доклади не са публикувани на интернет страницата на агенцията.

Създават звено "Национално ТОЛ управление" към АПИ

Създават звено "Национално ТОЛ управление" към АПИ

Дейността на ТОЛ управлението се финансира с 2 млн. лв.

В името на прозрачността и ефективното разходване на публични средства, документи по ключови обществени поръчки като въпросните доклади и писмо, следва да са публично достъпни, твърди екипът на АКФ, които очакват достъп както до тези документи, така и до приложените по анекса.

Към настоящия момент те не са публикувани на интернет страницата на АПИ.

В министерството не са смятали поддръжката на винетната система след гаранцията
Обновена

В министерството не са смятали поддръжката на винетната система след гаранцията

От понеделник електронни винетки могат да се купят и на каси за плащане на сметки

От Антикорупционния фонд изразяват съмнение дали договорът за милиони е променен законно. Анексът към договора е сключен на основание чл. 116, ал. 1, т.3 от Закона за обществените поръчки, което става с две условия:

1) измененията се дължат на обстоятелства, които са били непредвидими от възложителя при полагане на дължимата грижа

2) измененията не водят до промяна на предмета на договора.

Това е другият въпрос, който е отправен към АДФИ.

"Като причини за изменението на договора АПИ посочва необходимостта от превенция от различни неблагоприятни метеорологични влияния и защита срещу вандализъм. В анекса се говори и за дейности, които ще осигурят по-качествена електронна система: "разширена софтуерна функционалност"; "осигуряване на достъпност на потребителите до услугите на електронната система"; сензори, "осигуряващи по-висока технологичност, надеждност и качество".
Няма обаче никакви аргументи в подкрепа на твърдението, че описаните изменения на договора са резултат от обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени от възложителя на поръчката - АПИ", гласи сигналът на Антикорупционния фонд.

Всеки пети вини правителството за неразборията с електронните винетки

Всеки пети вини правителството за неразборията с електронните винетки

Плащаме по-скоро за лошо пътно строителство и лоши пътни ремонти

Припомняме, заради хаоса с винетките има подадени три оставки в Пътната агенция. На 9 януари 2019 г. премиерът Бойко Борисов поиска и получи оставката и на председателя на Агенция "Пътна инфраструктура" Светослав Глосов.

На 5 януари рано сутринта премиерът Борисов отстрани от длъжност Антон Антонов - директор на Националното тол управление в АПИ, Радослав Николов - съветник в МРРБ на Аврамова, както и на члена на управителния съвет на АПИ Веселин Давидов.
Тримата активно участваха в обясненията защо гражданите не могат да си купят винетки, като обясняваха, че проблем всъщност не съществува и е нормално при нова система да има грешки в началото.

Софтуерът на системата за пътни такси ще се поддържа от АПИ

Софтуерът на системата за пътни такси ще се поддържа от АПИ

Смесената електронна система влиза в сила от 1 януари 2019 г.