Главният прокурор на Република България е изпратил в парламента Доклада си за работата на Бюрото по защита за периода 2020 г. - първите шест месеца на 2021 година. В прессъобщението си прокуратурата посочва, че данните за 2020 година ги има и в Годишния доклад за дейността на ПРБ, който е публикуван на интернет страницата, като се посочват и страниците. Припомняме, такъв доклад от Иван Гешев бе изискан от народните представители по предложение на "Демократична България".

През 2020 г. по Програмата за защита е обезпечена сигурността на 20 лица по 10 дела за защита. Мерките по отношение на 12 от лицата са изпълнявани на територията на България, а за 8 от лицата защитата е осигурявана на територията на други държави. За първото шестмесечие на 2021 г. Бюрото по защита е обезпечавало сигурността на 16 защитени лица по 9 дела за защита, съответно за 8 на територията на България и за 8 в чужбина.

През 2020 г. е приключило действието на Програмата за защита по 1 дело с 4 защитени лица, а през първите шест месеца на тази година - по 1 дело с 2 защитени лица.

В отчета се посочва още: През 2020 г. са проведени 221 срещи на защитени лица със служители за връзка и ръководството на Бюрото по защита, включително при внезапна необходимост; проведени са 41 мероприятия по транспортиране за участие в съдебни заседания и процесуално-следствени действия, 11 - за медицински цели; 192 мероприятия, свързани с предоставяне на социално-битови и здравни услуги, 16 - с интеграцията на защитените лица и др.

За първото шестмесечие на 2021 г. са проведени 74 срещи на защитени лица със служители на Бюрото по защита; 19 мероприятия по транспортиране, включително за участие в съдебни заседания; 67 мероприятия за предоставяне на социално - битови и здравни услуги, 3 за интеграцията на защитените лица и др.

Само през миналата година са извършени 57 мероприятия за контрол по специалната защита по 5 от делата, 9 пъти е имало съвместни действия с екипи за охрана на прокурори и следователи.

През 2020 г. Бюрото по защита е охранявало трима магистрати, за първите шест месеца на тази година охраняваните магистрати също са трима.

Отбелязва се и че служители на Бюрото оказват психологическа помощ на застрашени и защитени лица, извършват дейности по международно сътрудничество, информационно-аналитична дейност и редица други.

Част от работата на Бюрото е свързана с преместване на защитени лица в друга държава, с осигуряването им за съдебни заседания по конкретни съдебни производства или за действия по разследването; с издаване или подновяване на български лични документи на лицата; с провеждане на срещи между защитените лица и техни роднини на територията на България или в друга страна; с разпити на свидетели чрез видеоконферентна връзка, организирани и проведени в чужбина.

ДБ иска да чуе какво прави и Бюрото за охрана на свидетели

ДБ иска да чуе какво прави и Бюрото за охрана на свидетели

Внесено е искане за изслушване на Гешев в Народното събрание

"Дейността на Бюрото е от съществено значение за осигуряването на защита от страна на държавата на лица, застрашени във връзка с наказателни производства и на пряко свързани с тях лица. Тази защита е ключов фактор в борбата с тежките умишлени престъпления и с организираната престъпност."

Бюрото за защита на свидетели e под ръководството на главния прокурор от 2014 г., като преди това бе към Министерство на правосъдието. През март месец тази година в Конституционния съд бе внесено искане на президента за тълкуване срещу разпоредби от текстовете в Закона за съдебната власт, с които структурата получи полицейски правомощия. Именно служители на Бюрото по защита влязоха в президентството, за да търсят документи във връзка с разследването срещу секретаря на президента Пламен Узунов една година преди това.

Пленумът на Висшия съдебен съвет излезе вече с позиция, че правомощията на главния прокурор по отношение на Бюрото по защита на свидетели и магистрати и възложените му полицейски функции не противоречат на Конституцията.

По данни, изнесени от вътрешния министър Бойко Рашков наскоро, бюджетът на бюрото към главния прокурор е достигнал 9 милиона лева на година.

В края на юли месец Държавната финансова инспекция влезе на проверка в Бюрото, но повече информация не беше оповестена.