От компанията "Градус" АД внесоха в Комисията за финансов надзор (КФН) сигнал за данните, предоставени от бизнесмена Светослав Илчовски. Те искат КФН да направи цялостна проверка дали тези действия съставляват манипулиране на пазара на акциите на "Градус" АД.

Според компанията, Илчовски е предоставил неверни и подвеждащи обстоятелства за дружеството при изслушването му на 5 и 7 май 2021 г. в пКомисеята по ревизия. нейното пълно име е Временната комисия по проверка за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с повече от 50 на сто държавно участие през последните 10 години.

Проверка и институциите да изчистят името й, иска "Градус"

Проверка и институциите да изчистят името й, иска "Градус"

Те отхвърлят всички обвинения

От компанията твърдят, че в Комисията по ревизия са предоставени лъжливи или подвеждащи сигнали по отношение на цената на акциите на "Градус" АД, които се търгуват на Българската фондова борса и определят тази цена на необичайно и изкуствено равнище.

В сигнала до регулатора е приложена цялата финансово-счетоводна информация (за разлика от частично и избирателно предоставената такава от страна на г-н Илчовски), включително фактури, приемо-предавателни протоколи и други документи, които ясно доказват, че всякакви твърдения за "фиктивни обороти" са безпочвени и злонамерени.

От „Градус“ плашат със съд по всички линии Светослав Илчовски

От „Градус“ плашат със съд по всички линии Светослав Илчовски

От фирмата определят твърденията на Илчовски като неверни

Регулаторът следва да провери дали са извършени нарушения на Регламента относно пазарната злоупотреба и Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти ("Закона за мерките срещу пазарните злоупотреби").

Позицията на "Градус" АД е, че:

⁃ Разпространяваните обстоятелства са неверни и подвеждащи и дават лъжливи и подвеждащи сигнали по отношение на цената на акциите на Градус АД; ⁃ Оборотите на Градус 3 АД не са определящи за цената, на която са продадени акциите на "Градус" АД в IPO-то. В самия проспект са ясно оказани трите начина за остойностяване на акцията, като никой от тях не взема предвид търгуваните обеми, което обезсмисля обвиненията в "кухи обороти" и "фиктивни сделки".

Самите сделки, за които господин Илчовски твърди, че са фиктивни, са пренебрежимо малки в сравнение с целия оборот на компанията за референтния период; ⁃ В Проспекта е разкрита пълна и достоверна информация за финансовото състояние на Градус 3 АД и рисковете, свързани с дейността му; ⁃ Разпространяването на неверни обстоятелства за групата на Градус се е отразило негативно върху пазарната капитализация на "Градус" АД и пряко е засегнала основно дребните акционери; Искането е за провеждането на пълна и цялостна проверка по съобщението за нарушение, като КФН се приканва да упражни надзорните си правомощия по чл. 18 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 28д (2) вр. чл. 25 (2) до (5) от Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация, за да установи дали описаните действия на лицето Светослав Илчовски представляват манипулиране на пазара на акции на "Градус" АД по смисъла на Регламента относно пазарната злоупотреба.

От компанията припомнят, че ако от КФН открият административно нарушение, може да наложат глоба до 5 млн. лв. Те уверяват, че те ще съдействат с всякаква допълнителна информация и пълен достъп до счетоводната и юрдическа база данни на дружеството.

Манолова поиска двама от министрите да проверят фермата за норки на Градус

Манолова поиска двама от министрите да проверят фермата за норки на Градус

В България има една ферма за норки със 129 000 животни в нея

Припомняме, на 5 и на 7 май 2021 г. пред Комисията по проверка, ръководена от Мая Манолова, бизнесменът Светослав Илчовски обясни, че е бил принуждаван от близки до бившия премиер Бойко Борисов да не купува земеделски земи, да продава продукцията си на занижени цени, а "Напоителни системи" го изнудвали да плаща рекет, ако иска да получи вода за насажденията си. Освен това се оплака, че един от собствениците на фирма "Градус" е искал от него да реализира фиктивен оборот за дружеството му, а целта била с фалшиви обороти да се завишат приходите на фирмата на Иван Ангелов, да се вдигнат цените на акциите ѝ на борсата и по този начин да се вземат 100 млн. лв. от пенсионните фондове.

Служебният министър на правосъдието Янаки Стоилов обеща да провери твърденията на зърнопроизводителя за съществуване на видеозапис на издевателства в ареста над известен бизнесмен.