Омбудсманът Мая Манолова атакува в Конституционния съд (КС) забраната за свободното къмпингуване. Тя внесе конституционна жалба срещу промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, съобщиха от администрацията на обществения защитник.

Манолова беше сезирана от представителите на Българското кепмер общество и Обединена група "Бетономорие" заради строгите забрани, ограничаващи правото на българските граждани на свободно придвижване. От гражданското обединение се възпротивиха на бетонирането на последните метри от българското крайбрежие, които унищожават природата и рестриктивните регулации на дивото къмпингуване.

С промените в Закона за устройство на Черноморието разполагането на палатки, кемпери и каравани ще може да се осъществява само на определени места, извън територията на плажовете, дюните и къмпингите.

След срещата си с любителите на къмпинга Манолова обяви, че ако промените минат и бъдат обнародвани, ще сезира Конституционния съд.

ДБ: Със закон бетонират Черноморието като перачница на пари

ДБ: Със закон бетонират Черноморието като перачница на пари

Няма анализ на ефекта и оценка за поправките в Закона за устройтсво на черноморското крайбрежие

По-рано тази сутрин Законът за устройство на Черноморското крайбрежие бе обнародван (ДВ, бр. 56 от 16 юли 2019 г.). В отговор националният омбудсман поиска да се установи противоконституционност на разпоредбите на чл. 10а, чл. 17а, ал. 2 и чл. 24в от Закона за Черноморското крайбрежие.

"Смятам, че същите са в противоречие с нормите на Конституцията относно принципите на демократичната и правова държава (чл. 1, чл. 2, чл. 4, ал. 1), задълженията за опазване и възпроизводство на околната среда и за разумно използване на природните богатства и ресурси (чл. 15), за уреждане на режима на земята със закон (чл. 22, ал. 3) и правото на гражданите на здравословна и благоприятна околна среда (чл. 55)", пише омбудсманът в искането си до КС.

В него Манолова излага мотиви, според които нормата на чл.10а не предоставя в необходимия обем законова основа за определяне на местата за къмпингуване, правилата и нормативите за устройването и ползването им, както и за престоя в тях.

Според Манолова не се поема политическа отговорност за промените в Закона за устройство на черноморското крайбрежие. Според нея инертността в продължителен период от време за създаване на адекватна по ранг нормативна уредба е източник на правна несигурност и свързаните с нея негативни последици в противоречие с правовия характер на държавата.

"Отстъплението от принципа за уреждане на режима на земята със закон отслабва и гаранциите за изпълнение на задължението на държавата съгласно чл. 15 от Конституцията за опазване и възпроизводство на околната среда и за разумно използване на природните богатства и ресурси. Недостатъчната по ранг уредба по смисъла на чл. 22, ал. 3, е пречка да бъде дефинирано бланкетното съдържание на правото на здравословна и благоприятна околна среда, което гражданите имат право да изискват съгласно чл. 55 от Конституцията", аргументира се омбудсманът. 

Регионалната комисия отхвърли ветото върху забраната за къмпингуване

Регионалната комисия отхвърли ветото върху забраната за къмпингуване

Представител на президента уверява, че ветото не било конфронтация

Според омбудсмана изпреварващо се налагат значителни глоби още преди да са определени местата за къмпингуване.

Поради вътрешна противоречивост на законовия акт за обема на защита на пясъчните дюни Манолова оспорва и алинея 2 на чл. 17а от ЗУЧК, която противоречи на принципа на правовата държава и върховенство на закона. Според нея е допуснато изключение от забраната в рамките на вече регламентирано друго изключение, предвиждащо строителство на национални обекти и на такива със специално предназначение.

"Такъв подход не е обоснован поради специалния характер на освобождаващото основание с оглед на постигане на легитимна цел от конституционен порядък, каквато не е налице в създадената хипотеза на изключение от изключението", обосновава тезата си омбудсманът. 

Радев наложил вето върху забраната за диво къмпингуване от политически инат

Радев наложил вето върху забраната за диво къмпингуване от политически инат

Мотивите му били същите с бели конци според "Българско Черноморие"

Припомняме, ден по-рано от "Бетономорие" и "Да запазим Корал" съобщиха, че незаконно на заседание на общинския съвет в Царево е приета наредба, която противоречи на закони и съдебни практики. За да ограничат до минимум къмпингуването и върху частни терени, от общината ще искат нотариално заверени документи кой идва на гости и с каква цел на собствениците на тези терени. 

На 30 май 2019 г. ВАС отмени наредба за глоби на плажа на Силистар. "Ако община Царево разбира почивката като ходене по администрация за искане за разрешение за строеж на палатки и назначаване на отговорник на палатков лагер, регистрация в полицията на пребиваващия в палатка... Това е брутално вмешателство в частно-правни взаимоотношения", заяви тогава Дончо Бораджиев - адвокат на Сдружение "Да запазим Корал".

На 24 юни президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за устройство на черноморското крайбрежие.

Малко по-късно, на 10 юли 2019 г. депутатите отхвърлиха ветото и върху Закона за устройство на черноморското крайбрежие

На повторното приемане на ЗУЧК бяха приети санкции и за паркиране или преминаване на автомобили през пясъчните образувания от 1 000 до 3 000 лева. Държавният глава Румен Радев върна закона.