Специализираната прокуратура за втори път внесе в съда обвинението срещу бившия министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров. Обвинението е за умишлена безстопанственост - за това, че въпреки задълженията си, умишлено не е упражнил достатъчно контрол, в резултат на което са последвали значителни щети за "Мини Бобов дол" ЕАД в общ размер 8 940 231,47 лева и за длъжностно престъпление.

Сега прокуратута е събрала вече доказателства за това, че в резултат на неупражнения от Овчаров контрол, за "Мини Бобов дол" ЕАД са последвали щети в размер на повече от 24 млн. лева, т.е. почти три пъти повече.

Припомняме, първият път, когато прокуратурата внесе обвинение срещу Румен Овчаров беше през март 2018 година, но специализираният съд върна делото за отстраняване на допуснати процесуални нарушения. 

Румен Овчаров ощетил "Мини Бобов дол" с близо 9 млн. лв.
Обновена

Румен Овчаров ощетил "Мини Бобов дол" с близо 9 млн. лв.

Ново "прецизно" обвинение на прокуратурата

Допълнително новите доказателства сочат и към ангажиране под отговорност и на бивш заместник министър на икономиката и енергетиката и бивш изпълнителен директор на "Мини Бобов дол" ЕАД. - съответно, Анна Янева, зам.-министър с ресор Дирекция "Корпоративно управление и преструктуриране" към Министерство на икономиката и енергетиката, и бившият изпълнителен директор на "Мини Бобов дол" ЕАД - Пламен Стефанов. Стефанов е назначен за член на Съвета на директорите със заповед на министър Овчаров, в качеството му на принципал на "Мини Бобов дол" ЕАД (упражняващ правата на държавата, като едноличен собственик на капитала, съобразно отрасловата си компетентност).

Анна Янева е обвинена на 11.12.2018 година, а ден по-рано е обвинен и Пламен Стефанов.

И на тримата е повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост, осъществена при условията на продължавано престъпление в периода от 25.05.2006 г. - 18.03.2009 г. от която са последвали значителни щети в особено големи размери за предприятието "Мини Бобов дол" ЕАД, в размер на повече от 24 млн. лева, като деянието представлява особено тежък случай.

Съществени процесуални нарушения видя защитата на Румен Овчаров

Съществени процесуални нарушения видя защитата на Румен Овчаров

Прокуратурата иска делото да бъде открито

Поводът за обвинението е сключването и изпълнението на Договор от 09.06.2006 г. за отдаване под наем на активи на "Мини Бобов дол" ЕАД на "Ораново" ЕООД.

Чрез сключения договор за наем на "Ораново" ЕООД са прехвърлени изключителните права на добив, транспортиране и продажба на въглища от участък "Бабино" и участък "Бобов дол" от находище "Бобовдолски въглищен басейн", предоставени с решения на Министерския съвет на "Мини Бобов дол" ЕАД, в нарушение на изискванията на чл. 23, ал. 1 от Закона за подземните богатства и на чл. 23, т. 1, т. 2 и т. 3 и чл. 24 ал.1 т.1 от Закона за концесиите (без да е проведена открита процедура при условията на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност на всички кандидати и участници и без да е установено притежава ли "Ораново" ЕООД, необходимите за извършване на добив на подземни богатства (въглища) технически, управленски и финансови възможности) и е последвало откриване на производство по несъстоятелност на "Мини Бобов дол" ЕАД.

Припомняме, през февруари 2017 г. Румен Овчаров получи две обвинения за мини "Бобов дол". Едното е за безстопанственост, а другото е за престъпление по служба при определянето на концесии на мините.

Овчаров е обвиняем за и по делото АЕЦ "Белене". Обвинението е, че в нарушение на Закона за обществените поръчки е допуснал подписването на споразумението между "Националната електрическа компания" (НЕК) и руската "Атомстройекспорт" (АСЕ) на 29 ноември 2006 г.