Специализираната прокуратура е приключила разследването за т.нар. водна криза в община Перник. Предстои предявяване на материалите по делото на привлечените към наказателна отговорност тогавашния министър на околната среда и водите и временно изпълняваща длъжността кмет на община Перник.

Прокуратурата е установила, че в периода от 01.04.2019 г. до 19.11.2019 г. министър Нено Димов е довел с умишлените си действия до разпиляване на имущество, публична държавна собственост - вода за питейно-битови нужди от язовир "Студена", както и до други значителни вреди чрез засягане на стопанската дейност на търговско дружество "ВиК Перник" ООД (водоснабдяващо населението на гр. Перник и останалите селища в общината).

Установените щети са в размер на 1 025 303 кубически метра вода на стойност 1 901 937.06 лева, представляващи незаконосъобразно разрешени и използвани количества вода за промишлени цели от търговските дружества "Стомана Индъстри" АД и "Топлофикация Перник" АД .

Още двама с обвинения за водната криза в Перник
Обновена

Още двама с обвинения за водната криза в Перник

Нови обвинения за водната криза в Перник

Временно изпълняващата длъжността кмет на община Перник в този период също е привлечена като обвиняема. Тя е обвинена, че не е направила нищо, въпреки че е уведомена от управителя на "ВиК Перник", че водата в язовир "Студена" е сериозно намаляла, както е намалял и дебитът на водоизточниците към язовира. Въпреки че й е било предложено, тя не е изпълнила служебните си задължения, които произтичат от Закона за местното самоуправление и Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и не предприела съответните действия (издаване на заповед) за въвеждане на режим на водоползване в община Перник.

Припомняме, бедствено положение на територията на Перник бе обявено на 21 декември 2019 г., след като воден режим бе обявен в цяла Пернишка област на 18 ноември.

За да се реши водната криза в града, Чинистерският съвет взе решение за изграждането на водопровод, който да вземе вода от "Белмекен" и да я доведе до Перник. Това беше единствената възможна мярка, която да подпомогне Перник и кризата с обема на язовир "Студена". Тя беше приета и с гласуване от Столичния общински съвет, с което се даде разрешение за включване към ВиК мрежата на София.

Гешев нареди спецнадзор над разследването на водната криза в Перник

Гешев нареди спецнадзор над разследването на водната криза в Перник

Надзорът ще се извършва лично от прокурор във ВКП