"Синята стая", така известна като място, където се разпитват деца, преживели насилие, стана обект на истерията около отнемането на деца от семействата им.

"Вече има нападки, че "синята стая" се използва да се настройват децата", обясниха експерти от асоциация "Анимус" по време на семинар за обучение на журналисти как да отразяват темата възможно най-адекватно.

Те обясниха подробно как протича разпитът, каква е целта му и кой присъства на него. Подобен тип "сини стаи" има във всички областни градове в страната - те се намират или в полицейски участък, или в общината, а понякога и в социалната служба в града.

Обучават полицаи как да се държат с жени, жертви на домашно насилие

Обучават полицаи как да се държат с жени, жертви на домашно насилие

В България няма точна статистика колко са пострадалите

Използват се, когато на дете, преживяло насилие, му е трудно да сподели. В обстановка на детски играчки и светло-зелена, а не синя - боядисана стая, децата сядат и могат да си играят, докато тече разпитът им.

В нея присъстват психолог и социален работник, които задават въпросите, а зад стъклото - непрозрачно, венецианско, според случая може да се намират родители, адвокати, разследващ полицай, протоколчик и инспектор "Детска педагогическа стая", а понякога и насилникът, ако не е роднина.

Свидетелите на разпита влизат от различен вход. Детето не вижда присъстващите зад стъклото, но знае, че те са там.

Светлин Азманов от услугата "Зона Закрила" е социален работник, който има квалификация именно да провежда разпит в "синя стая". Той обясни, че разпитът на това място се нарича не случайно "щадящо изслушване". За да може да провежда този тип разпит с насилвано дете той е преминал специално обучение и трябва да направи оценка дали при дело то ще може да свидетелства. За разпита обаче не е необходимо съгласие на родителя и именно от това идвали притесненията на разследваните от службите семейства.

По-строги наказания за домашно насилие с промените в НК

По-строги наказания за домашно насилие с промените в НК

Системното следене да се наказва със затвор от 1 година или пробация

Според експертите обаче е много добре дете да премине през този вид щадящо изслушване, защото другото е по общия ред, където на децата често им е трудно да говорят и стресът за тях е по-голям. Когато детето е достатъчно голямо, го изслушват пред съда - за целта трябва да е вече на 16 - 18 г.

Светлин Азманов разказва, че за 14-годишни момичета "е брутално" да бъдат разпитвани в съда в присъствие на извършителя, който ги е изнасилил. А "синята стая" се използва особено при изнасилване. В случай на домашно насилие над жена също се разпитват деца, но се провежда предварителна дискусия от експерти. В "синята стая" едно дете, преживяло насилие, преминава между 3 и 6 разпита.

В момента дори Министерство на правосъдието обсъжда дали да не регламентира "синята стая", водят се дискусии с полицията и експерти къде да са разписани правилата за този вид разпит, както и той да е задължителен при деца до 18 г., преживели или пък и свидетели на насилие.

Катя Кръстанова от "Анимус" пък увери, че "синята стая" само помага на децата и няма никакви други цели. Тя даде за пример, че в България голям проблем в тези случаи е бавното правосъдие, защото има много голяма разлика в съдебното и досъдебното производство. И когато процесът се забави, са минали години, детето е пораснало, вече се е оженило и в някои случаи жертвите се отказват, за да не връщат спомените си.

Препоръчват обучение и психологическа работа с жертви на домашно насилие

Препоръчват обучение и психологическа работа с жертви на домашно насилие

За регистър на причинителите на насилие призова пострадала