Националната здравна каса (НЗОК) ще плаща на аптеките единствено за отпуснатите лекарства, които се реинбурсират (заплащат се от Касата - б.р.), но не и обработката на рецептите.
Това е договорено на среща на председателя на надзорния съвет на Касата Жени Начева и представители на Българския фармацевтичен съюз (БФС). Срещата е проведена на 3 януари, уточниха от Касата.

Причината да не се плаща обработката на рецептурните бланки е, че в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и в Закона за бюджета на НЗОК 2019 г. не е регламентиран механизъм Касата да заплаща на аптеките за обработка на рецепти.

Аптеките ще получават по 2 лв. за предлагане на скъпи лекарства

Аптеките ще получават по 2 лв. за предлагане на скъпи лекарства

НЗОК се отказа от вчерашното си предложение

Обработването на рецептурните бланки с предписани лекарствени продукти с ниво на заплащане 100 на сто е в рамките на нормативно установените задължения на аптеките.

По време на срещата е постигнато съгласие в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти да се включат надценките за търговец на дребно за лекарствата, които се плащат 100 %, и които са с цена на производител до 10 лв. Те са в приложение №1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС).

По този начин аптеките ще продължат да отпускат лекарствени продукти, които са най-масово (около 76%) предписваните и отпускани - за напълно реимбурсираните лекарства. Така се осигурява и гарантира безпрепятственият достъп на повече пациенти до терапия с тези лекарствени продукти, пишат от Касата.

Корпоративен интерес имала Касата да спре стимулите за скъпите лекарства

Корпоративен интерес имала Касата да спре стимулите за скъпите лекарства

Пациентите ще купуват и сироп за кашлица от големите вериги аптеки

Втората договореност, постигната на срещата между ръководството на Касата и представители на фармацевтичния съюз е, че Касата ще заплаща по-ниската цена на лекарствата, които са доставени от търговците на едро и стойността им се покрива изцяло от Касата. Това се отнася за промени в Наредба № 10/2009 на МЗ.

Аптеките може да спрат продажба на скъпоструващи лекарства с протоколи

Аптеките може да спрат продажба на скъпоструващи лекарства с протоколи

Касата няма да плаща по 2 лв. за обработката на протоколите, решиха от НЗОК

Мотивирайки се на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) Касата ще проверява как се изпълнява това нареждане като проверява и документацията на аптеките.

Финалното изречение от съобщението на НЗОК е следното: "Страните се споразумяха да работят и занапред в дух на конструктивизъм и диалог".

От НЗОК се хвалят, че вече по-лесно изписват биологични лекарства

От НЗОК се хвалят, че вече по-лесно изписват биологични лекарства

При продължаване на терапията искат два протокола в РЗОК