Правителството включи Агенцията по вписванията в Списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност.

За да се осигури нормалното функциониране на Агенцията, се налага да се преосмисли съществуващата система за сигурност и да се въведат допълнителни мерки, роли, верификационни и контролни механизми, решиха от Министерския съвет. Изграждането на такива механизми за защита ще стане възможно след включването на Агенцията в списъка на обектите от стратегическо значение.

БСК: Все още не се знае дали данните в Търговския регистър са възстановени

БСК: Все още не се знае дали данните в Търговския регистър са възстановени

Как ще се гарантира, че няма да има нов срив на ТР, питат работодателите

Промяната ще спомогне и да бъдат предприети всички възможни мерки за бързо и ефективно предотвратяване и ограничаване на риска от нов срив, като този през август 2018 г.

На Агенцията е възложено да води и поддържа следните регистри: Имотен регистър; Регистър БУЛСТАТ; Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел; Регистър на имуществените отношения между съпрузите.

Всеки от тях съдържа важна информация относно правния статут и правата на широк кръг от правни субекти, а вписванията в тях имат определено от закона правопораждащо, защитно или оповестително действие. По тази причина поддържането на регистрите от Агенцията по вписванията е изключително важно за обезпечаване на правната сигурност в страната.

БСК отново: Агенцията по вписвания да каже причините за срива в Търговския регистър

БСК отново: Агенцията по вписвания да каже причините за срива в Търговския регистър

Кратките срокове на поръчката за дисково пространство създават смут, смятат работодателите

Припомняме, Търговският регистър се срина на 10 август миналата година. От Агенцията по вписванията обявиха, че причините са технически, а регистърът трябваше да бъде пуснат още на същия ден. Това обаче не се случи.

На 17 август се състоя среща между премиера Бойко Борисов и министъра на правосъдието Цецка Цачева. Тогава Борисов изказа недоволството си от ръководството на Агенцията по вписванията заради срива. Той обаче заяви, че смяна на ръководството и уволнения няма да има, докато кризата не се овладее.

Въпреки това тогавашният директор на Агенцията по вписванията Зорница Даскалова подаде оставка още същия ден.

Прокуратурата, ДАНС и МВР бяха сезирани по случая.

На 17 август беше възстановено подаването на данни от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към средата за междурегистров обмен (RegiX), поддържана от Държавната агенция "Електронно управление".

Регистърът започна да функционира напълно чак на 27 август.

Заради сериозния срив се взе решение да бъде създадено и единно хранилище на електронните данни.

Търговският регистър отново може да спре

Търговският регистър отново може да спре

Агенцията по вписванията има 20 дни, за да намери 120 терабайта дисково пространство