Общинските съветници от Демократична България предлагат Столична община да разшири обхвата и размера на икономическите мерки за подпомагане на бизнеса в София. Това е предложено в доклад от обединението, внесен в общинския съвет.

Предложенията им са:

- Гаранционният фонд за подкрепа на малки и средни предприятия, засегнати от кризата, да бъде насочен и към самоосигуряващите се лица и да бъде увеличен неговият размер.

"Казано по-просто - предлагаме всеки от членовете на тези управителни съвети да получава една минимална работна заплата вместо настоящите близо 4 000 лв. месечно", пишат авторите на предожението. Те визират парите за участие в надзорните и управителни органи на Надзорния съвет на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции (НССОАПИ), Управителния съвет на Специализиран общински приватизационен фонд (УССОПФ) и Съвета за управление на Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия на Столична община (УСОГФМСП).

Общият брой на членовете на посочените съвети е от 28 до 32 членове, разпределени така - НССОАПИ - 9 до 13 членове; УССОПФ - 14 членове, от които 9 са общински съветници; УСОГФМСП - 5 членове, които са общински съветници.

Месечното възнаграждение на всеки член на изброените по-горе съвети е определено в Правилника за организацията и дейността на съответната структура и е в размер 3-кратен на средната брутна заплата за персонала от администрацията на Столичната община

ДБ иска застраховка "Живот" за медиците на първа линия срещу коронавируса

ДБ иска застраховка "Живот" за медиците на първа линия срещу коронавируса

Предлагат и разкриване на горещи линии за "Домашно насилие" и "Бременни в нужда"

Мотивът за тази мярка, предложена от Демократите, е че така ще се осигури финансов ресурс в размер на над 1 милион лева годишно, който може да бъде насочен към новосъздаващия се фонд. Този допълнителен ресурс ще даде възможност подобни мерки за подкрепа да бъдат предоставени и на гражданите със свободни професии.

Повод за предложението е идеята на столична община да създаде Гаранционен фонд за подкрепа на малки и средни предприятия, засегнати от кризата във връзка с разпространението на вирус КОВИД - 19 и въведеното по този повод извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България от 13 март 2020 г. 

Удължиха мерките против епидемията до 12 април

Удължиха мерките против епидемията до 12 април

Министър Ананиев подписа заповедта

Предлага се гаранционният фонд да издава гаранции пред банки по кредити на малки и средни предприятия, които изпитват недостиг на оборотни средства. Предлага се средствата за финансовия инструмент в размер на 1 милион лева да се получат от Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на Столична община. 

Мотивът на демократите тази мярка да обхваща лицата, упражняващи свободни професии и икономическа или професионална дейност като самонаети, е че те са важен сегмент от икономиката на столицата. В сегашната криза е важно те да имат достъп до финансова помощ под формата на кредитиране, за да могат да инвестират в дигитализиране на елементи от своя модел на работа. 

10 предложения за мерки в кризата от ДБ

10 предложения за мерки в кризата от ДБ

Искат държавата да поеме 80% от заплатите на най-засегнатите фирми

Докладът е подписан от Веселин Йорданов Калановски, Владислав Панчев Панев, Марта Руменова Георгиева, Яна Веселинова Тодоранова, Грети Иванова Стефанова, Симеон Борисов Ставрев - общински съветници от Демократична България в Столичния общински съвет