Изграждането на АЕЦ "Белене" би довела до удвояване цената на тока в България и до редица сериозни рискове, затова от "Демократична България" категорично се обявяват против всякакви опити за рестартиране на проекта АЕЦ Белене под каквато и да е форма.

В хоризонт до 2040 година проекта АЕЦ Белене не е нужен на страната и региона от енергийна гледна точка. Според тях, това се вижда от тенденциите в развитието на генериращите мощности и на електропотреблението у нас, както и всички доклади и анализи на авторитетни институции, в това число: "Доклади на БАН от 2010 и 2017 г. (Част IV Препоръки); Анализ на ИПИ от 2011 г.; Референтен сценарий на ЕК до 2050 г.; Ежегодни доклади на ЕСО (вкл. и този от 2018 г.); Становища на браншови организации в енергетиката от 2017 и 2018 г."

БАН пусна докладите за АЕЦ "Белене"

БАН пусна докладите за АЕЦ "Белене"

Заличена е поверителна и/или чувствителна информация, предоставена на изпълнителя от трети страни

"Демократична България" обясняват, че обръщение на 18 авторитетни енергетици, министри, народни представители и професори от март 2018 г. ясно доказват, че електропотреблението в страната е осигурено с хоризонт до 2040 г. с възможности за огромен износ. Електроенергийната система не се нуждае от нови базови, а от балансиращи и регулиращи мощности. Идеята да се изгради АЕЦ Белене с участието на балканските страни с цел захранване на други икономики е против националните интереси. Напомнят, че тя се не е срещнала никаква подкрепа и се е провалила в периода 2005-2012г.

От обединението допълват, че световната практика и авторитетните анализи за АЕЦ Белене показват, че началните разходи за изграждане на този ненужен проект ще бъдат не по-малко от 21 милиарда лева. Те биха представлявали пряка и мащабна заплаха за икономиката ни и заплаха за националната сигурност. Този ненужен проект няма да намери "европейско финансиране", което се вижда в периода 2005-2012 година.

Иван Костов отхвърли доклада на БАН за АЕЦ "Белене"

Иван Костов отхвърли доклада на БАН за АЕЦ "Белене"

Аргументите за заключенията се извличат от бройките комбинации, а не от тяхната реалистичност

"Примерите за подобни проекти в Европа и авторитетните анализи за АЕЦ Белене показват, че електроенергията от този ненужен проект би струвала не по-малко от 10 евроцента/квч. При такава себестойност тя ще е неконкурентна и непродаваема и ще доведе до нови огромни загуби, ако централата бъде завършена. Тя би била продаваема само ако бъдат затворени редица работещи централи и се удвои цената на тока у нас, което ще е равносилно на национално предателство", допълват от обединението.

"Площадка Белене е в област със значителен и неприемлив сеизмичен риск. Помним земетресението от 4 март 1977 г., което доведе до смъртта на 120 души в Свищов, където рухнаха блокове, обществени сгради и къщи. Поради високия сеизмичен риск, през 1983 г. дори руската страна предлага да се изостави площадката. Ако централата бъде построена, тя ще е под риск от тежка авария при разрушително земетресение, последиците от което бяха ясно показани след авариите в АЕЦ Фукушима", обясняват "Демократична България".

Петкова търси финансиране без държавни гаранции за АЕЦ "Белене"

Петкова търси финансиране без държавни гаранции за АЕЦ "Белене"

Оборудването за "Белене" се съхранява добре, констатира Петкова

Те допълват, че този проект ще доведе и до редица други рискове. Възникване на нов/стар генератор на огромни кражби и корупция. Блокиране развитието на алтернативни методи за производство, акумулиране и пестене на електрическа енергия, развитие на интелигентни мрежи, повишаване на енергийната ефективност и други.

Според тях, това ще дискредитира селскостопанската продукция на района. Затваряне на работещи централи. Създаване на деформирана и трудно управляема електроенергийна система. Огромен риск е и за стабилността на електроенергийната система, силно земетресение би довело до автоматично изключване на реакторите в АЕЦ Козлодуй и АЕЦ Белене.

Смятат, че допълнително ще се усложни и оскъпи решаването на проблема с погребването на отработеното ядрено гориво и/или високоактивните отпадъци от преработката му, защото тези дейности трябва да се извършват на територията на България. Участието на чужд инвеститор, особено извън Европейския съюз, ще доведе до усилване на горните рискове и до възникване на нови.

Европейската инвестиционна банка готова да обмисли финансиране на АЕЦ "Белене"

Европейската инвестиционна банка готова да обмисли финансиране на АЕЦ "Белене"

Въпреки че банката никога не е финансирала строителството на нова АЕЦ

Исканията на обединение "Демократична България" са:

Настояваме да се изостави окончателно идеята за строеж на АЕЦ Белене, а площадката да се превърне в икономическа зона.

Настояваме да се планират действия за продажба или инвестиране на доставеното оборудване, и/или доставените за Белене парогенератори (близо 50 % от доставеното оборудване) да се използуват за подмяна на парогенераторите на работещите блокове в АЕЦ Козлодуй.

Настояваме правителството да се фокусира върху решаване на реалните проблеми на енергетиката, изграждане на газовите връзки със съседните страни, повишаване на енергийната ефективност, децентрализация на производството на енергия, изпълнение на целите за изпращане на отработено ядрено гориво за преработка, формулиране стратегия за погребване на отпадъците от преработката на отработеното ядрено гориво и други.

Настояваме да бъде потърсена отговорност на виновниците за поръчване на основното оборудване за АЕЦ Белене без да е утвърден техническият проект и без да има договор и осигурено финансиране.

Демократична България се заяви като алтернатива на ГЕРБ
Обновена

Демократична България се заяви като алтернатива на ГЕРБ

Представиха новото дясно обединение, в която участват ДСБ, "Да, България" и "Зелените"