67 лева е била средната цена на купен глас за отминалите местни избори. Най-често споменаваната сума пък е около 50 лв. цена глас. Въпреки това, повечето хора в страната възприемат отминалите избори като по-скоро честни.

Това показва експресен телефонен сондаж на "Галъп" интернейшънъл, проведено сред 806 души по телефона между 14 и 19 ноември 2019 г. 1% от социологическата извадка е равен на 55 хиляди души.

31% от анкетираните казват също, че са чували за конкретен случай за гласуване за определена партия по принуда. 67% отричат, а 2% отказват да отговорят.

В София (28%) е гласуването по принуда, докато в останалите областни центрове то е (32%). В селата 34% от запитаните знаят за хора, гласували по определен начин под заплаха. И според този индикатор се оказва, че най-високата степен на зивисими вотове е в по-малките населени места. 

Над 50% от българите не искат предсрочни избори

Над 50% от българите не искат предсрочни избори

ГЕРБ продължава да е лидер по обществена подкрепа

В София колебанието до колко са честни изборите е много по-видимо. В по-големите населени места вотът е бил по-скоро свободен и политически, докато в по-малките - може би по-зависим.

От агенцията отчитат, че при такъв тип проучвания се наблюдава склонността към партиен тип отговори. Привържениците на спечелилата партия са склонни в по-голяма степен да казват, че изборите са били честни.

За мнозинството от запитаните изборите в тяхната община са били по-скоро честни.

На въпроса: "Според Вас, във Вашата община честни ли бяха проведените наскоро местни избори" общо 55% от запитаните смятат, че изборите са били честни. От тях 43% казват твърдо "да", а 12% - "по-скоро да".

Изборите на са били или по-скоро не са честни за 38% от участвалите в проучването. За 11% "по-скоро не" и 27% - "не"). Останалите 7% от запитаните не могат да преценят.

В София общо 52% от запитаните смятат, че изборите са били честни или по-скоро честни - срещу 32%, които смятат, че изборите в София са били по-скоро нечестни или съвсем нечестни. В останалите областни центрове делът на убедените в честността на изборите е 56%, a делът на тези, които смятат, че изборите в тяхната община не са били честни е 37%.

Така и в София, и в останалите областни центрове делът на по-скоро вярващите в честността на изборите надвишава този на скептиците с около 20 процентни пункта.

В София 16% от запитаните не могат да преценят дали изборите са се провели честно или не. За всички останали населени места, освен Столицата, делът на тези, които не знаят как да отговорят, е между 3% и 5%, т.е. 3-4 пъти по-малък.

Хората от градовете, които не са областни центрове и в селата в по-голяма степен изразяват своето убеждение в честността на изборите. В по-малките градове делът на положителните отговори по отношение на честността е 58%, а в селата - 55%. В по-малките градове 38% от запитаните смятат, че изборите в тяхната община не са били честни, а в селата този дял е 42%.

31% от участниците в проучването заявяват, че лично знаят за случай за продаване на гласове. Подобни данни са обикновено косвен индикатор за размера на продаването на гласове. Това, условно, се равнява на над 1.7 милиона души.

67% не знаят за такъв случай, 2% отказват да отговорят.

В Столицата свидетелите на продажба на гласове по време на местните избори са 26%, докато в останалите областни градове, този дял е 33%. Изглежда, че в по-малките населени места продажбата на гласове е по-разпространена.

Най-младите говорят най-открито за темата с продажбата на гласове, те имат и най-много положителни отговори. Хората с основно и по-ниско образование споделят забележимо по-често от останалите участници в проучването, че са лично запознати с подобни случаи.

Много близки са и резултатите при респондентите от ромски произход.