Броят на недействителните гласове на местните избори в България може да се сравни с броя им в южноамериканската република Хондурас.

Общото при вота у нас и там е, че там има леко по-висок процент недействителни гласове, но това е станало през 2017 г. на парламентарни избори. Другата страна, с която може да се сравни броят на недействителните гласове от местния вот у нас е африканската страна Борунди.

Това заяви на пресконференция в БТА Ива Лазарова от Института за развитие на публичната среда.

Според колегата й Диана Ефтимова от Института за развитие на публичната среда, причините за високия процент недействителни гласове е непознаването на дизайна на бюлетината, недостатъчната информационна кампания на ЦИК и незаинтересованост на избирателите. Липсва ангажираност от страна на партиите да провеждат информационни кампании за избирателите, те се съсредоточават върху политическа агитация.

Решението за намаляване на високия брой недействителни гласове според представителите на Института, е да се опростят протоколите на СИК, партиите да обучат своите членове, които са в СИК. Провеждане на по-добра информационна кампания, която достига по-ефективно до избирателите, също би помогнало за намаляване на броя на недействителните бюлетини.

От Котел, който е първенец по недействителни гласове на общински съветници, са изпратили благодарствено писмо до ЦИК за проведеното обучение, даде пример Ефтимова.

В изборния ден имаше неспазване на процедурите и методическите указания при броенето на гласовете. Има пропуски и грешки при броенето на гласовете. Има и пропуски в комуникацията в различните нива на изборната администрация, каза Ефтимова. 

Проф. Константинов: Няма основание за касиране на изборите

Проф. Константинов: Няма основание за касиране на изборите

Част от гласувалите за Манолова не го заявяват

В Плевен имало разделяне на урните, което е нарушение на методическите указания.

От първенеца по недействителни гласове за общински съветници написали благодарствено писмо до ЦИК след обучението си, каза тя.

Па думите на Ива Лазарова за пръв път е толкова висок процента недействителни гласове за общински съветници. Той надвишава и местните избори от 2015 г. - 15,1% от общо подадените гласове. 

Румен Радев разтревожен от броя недействителни бюлетини

Румен Радев разтревожен от броя недействителни бюлетини

Свиква среща с ЦИК, МВР и политически сили

Различни са грешките, които правят бюлетината недействителна. Най-честите са: вотът е отбелязан с различен цвят - не син, отбелязано е повече от едно квадратче, преференциите са с различен химикал или знак или е отбелязана само преференцията към определен съветник, а не и неговата партия.

От всички 3,1 млн. гласа за общински съветници почти половин милион избиратели са отбелязали вота си с различен цвят химикалка, маркирали са повече от едно квадратче или са им треперили ръцете

Преди по-малко от 6 месеца - на евровота имаше пет пъти по-малко - 3,83% недействителни гласове. Няма промени в структурата на бюлетината с изключение броя на политическите субекти, недоумяват от Института за развитие на публичната среда. 

Румен Радев разтревожен от броя недействителни бюлетини

Румен Радев разтревожен от броя недействителни бюлетини

Свиква среща с ЦИК, МВР и политически сили

Като пример за недействителни гласове те представиха Димово с 31,13% недействителни гласове. Висок брой недействителни гласове има и в Брезово, Мъглиж, Ружинци, Симеоновград, Раковски, Септември, Стражица, Котел.

В 208 от всички 265 общини в страната, което е 4/5-ти, процентът на недействителни гласове е над 5,1%.

В отделни населени места процентът недействителни гласове до 60% - Ивановци, Черешка, Злокучене, Връбчене, Тумбалово, Искрица, Топузево, Бозвалийца - недействителни гласове за общински съветници надминават 40%, каза Ива Лазарова.

Във всички секции, които са включени в изследването, делът на недействителните гласове е над 50%.

Севлиево, Добрич, Сирещник, Кубрат, Русе, Бургас, Злокучене има почти 16% недействителни гласове.

Висок брой недействителни гласове има и при подвижните избирателни секции, за които администрацията е положила специални усилия да ги организира.