Три дни след като по разпореждане на премиера Бойко Борисов от Здравното министерство бе оттеглен проекта за промени в медицинската експертиза от АИКБ възнегодуваха от непоследователната политика в здравната сфера.
В открито писмо до премиера Бойко Борисов, здравния министър Кирил Ананиев и социалния му колега Бисер Петков от Асоциацията на индустриалния капитал пишат, че проблемите остават и се задълбочават от липсата на решение.

Като решение на проблемите от асоциацията предлагат оценката ТЕЛК да бъде заменена от индивидуални оценки от специалисти.

Борисов настоя за контрол над 1.7 млрд. лева за хората с увреждания
Обновена

Борисов настоя за контрол над 1.7 млрд. лева за хората с увреждания

Над 6500 души протестираха под прозорците на МС за достоен живот и труд в родината

Оценката трябва да има правна стойност и да гарантира по закон, че болният от диабет ще получи необходимите му медикаменти, диета и редовни прегледи за проследяване на кръвната захар; човекът с физически дефицит ще може да има подходяща инвалидна количка, лична помощ и подкрепа от колега, минал вече през тежките преживявания, довели до увреждане; всеки незрящ ще може да има подходящата за него лупа, говореща програма или друго помощно средство, което да му помогне да функционира като всеки друг гражданин и така нататък, и така нататък. Целта е да има подкрепа за всеки човек за независимост, трудова и социална реализация, пишат от АИКБ.

Според тях новият вид документ трябва да служи и за оценка на работоспособността на упражняваната професия или за насочване към други дейности, които не вредят на здравето.

Отчитат и второ заболяване при даване на ТЕЛК

Отчитат и второ заболяване при даване на ТЕЛК

Тази наредба е направена с поглед към инвалидите, тя работи за инвалидите, коментира министър Ананиев

Осигурителят да дава оценка на хората с увреждания в трудоспособна възраст. "Негова комисия да оценява остатъчната работоспособност и да дава препоръки за вграждането им в трудовия процес в предприятието или за насочване към трудовия пазар", пишат от АИКБ като искат конкретика за трудовите възможности и трудова рехабилитация.

Според Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания "увреждането се предизвиква от бариерите в средата - физически, психологически, културни - пред които се изправя един човек с функционален дефицит". Това означава, че не функционалният дефицит, а бариерите в средата правят човека такъв с увреждане, тълкуват от АИКБ. Според тях, проблемът с разбирането на определението идва от това, че приемаме за безспорен факт твърдението, че хората с увреждания са болни, имат диагнози и намалена работоспособност.

Обсъждат промени в ТЕЛК

Обсъждат промени в ТЕЛК

Да дават проценти само за основното заболяване

У нас решението на ТЕЛК е най-универсалният документ в държавата, констатират от организацията. Той осигурява достъп от пенсия до синьо картонче за безплатно паркиране и безплатна винетка, от статут за преференциално третиране в НАП до възможност за създаване на специализирано предприятие и ползване на еврофондове.

Каракачанов: Трябва да се сложи край на злоупотребата с ТЕЛК

Каракачанов: Трябва да се сложи край на злоупотребата с ТЕЛК

Според воеводата 550 000 хора с увреждания е нереалистично

"Онова, което ТЕЛК-ът не дава, са точно нещата, от които се нуждаят хората с увреждания - достъпна среда, включително и жилищна, достъпен транспорт, съвременни (а не морално остарели) технически помощни средства, лична помощ и достъп до образование. Мизерните помощи, които вървят с ТЕЛК-а, не помагат на никого", признават от АИКБ. Въпреки това те не подминават и случаите на неправомерно домогване до тези преференции.

Сферата на медицинската експертиза е една от най-нереформираните системи от 28 години. Погрешната реформа е много по-лоша от липсата на такава, констатират от АИКБ.

Според асоциацията, ревизия на инвалидните пенсии без дълбока, коренна и фундаментална промяна на политиките по уврежданията ще бъде безполезна.
Фалшиви инвалиди ще продължават да получават средства, предназначени за хората, на които наистина са необходими. Настоящият модел ощетява хората с увреждания и облагодетелства користно употребяващите придобивките от него, пишат от работодателската организация.

6 500 поискаха достоен живот и труд за хората с увреждания
Обновена

6 500 поискаха достоен живот и труд за хората с увреждания

Хората с увреждания не искат помощ, а достоен труд

От АИКБ искат допълнителното месечно заплащане на лицата с увреждания от осигурителя да бъде обвързано със заетостта на работещия. Не следва да се изплаща такава компенсация при пълна осем часова заетост.

Създават 100 нови социални услуги за хора с увреждания до 2021 г.

Създават 100 нови социални услуги за хора с увреждания до 2021 г.

Над 30 000 души с увреждания и възрастни хора ще могат да ползват патронажна грижа и социални услуги в домашна среда

Месечната издръжка поради увреждане трябва да замести пенсията по инвалидност при хората в предпенсионна възраст, които не са успели да натрупат трудов и осигурителен стаж. Тя трябва да се изплаща докато дефицитът не бъде компенсиран и докато не бъдат премахнати бариерите в средата.

Очакваме обсъжданията да продължат до постигане на истинска съдържателна реформа, без която моделът "болен здрав носи" ще продължи да разпада социалния характер на държавата, пишат от АИКБ.