От Асоциация "Българска книга" (АБК) поканиха политическите партии в страната на онлайн среща, за да обсъдят ключови въпроси за развитието на книжния сектор като сектор с основополагащо значение за икономическото и общественото развитие в дългосрочен план.

Ще бъде обсъдена възможността за превръщане на намалената ставка на Данък добавена стойност (ДДС) върху книгите от временна в постоянна мярка. Целта на срещата е да има информация за развитието на книжния сектор като сектор с основополагащо значение за икономическото и общественото развитие в дългосрочен план. 

Намалиха на 9% ДДС-то за туризма, ресторантите и книгите

Намалиха на 9% ДДС-то за туризма, ресторантите и книгите

Предложението мина със 107 гласа "за", "против" - 1 и "въздържали се" -68

За намаляване на ДДС, първата стъпка беше направена и 44-ото Народно събрание през 2020 г., припомнят от асоциацията. Тази мярка е важна отвъд кризата, защото тя може да разгърне пълния си положителен ефект в дългосрочен план.

На срещата ще бъдат представени и някои други ключови законодателни идеи и предложения на АБК, чиято цел е по-добра защита на авторските права и изобщо силното развитие на книгата като културен продукт, както и подкрепата за въвеждането на Библиотечния стандарт, който ще осигури достъп до книги и четене на уязвими групи в условията на криза.

От Асоциацията определят времето за онлайн дискусия с всички водещи политически партии по належащи законодателни въпроси на книгите и културата на 1 юли 2021 г. от 11:00 ч.

"Вярваме, че във Ваше лице имаме съмишленик и партньор и сме убедени, че с общи усилия можем да създадем по-добри условия за развитие на българската книга и за възпитаване на поколения от четящи и грамотни хора", пише председателят на Асоциацията Десислава Алексиева.

Асоциация "Българска книга" (АБК) е обединява книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти в България с над 130 членове, които издават и разпространяват над 90% от книгите (годишно около 10 000 заглавия).

Тя е създадена през 1994 г. и осъществява целенасочена и последователна дейност, насочена към запазване и развитие на националното книгоиздаване съобразно стандартите на ЕС, насърчаване на развитието на българската книга като уникален продукт на националната култура в общоевропейската съкровищница и стимулиране на четенето като основен фактор за духовно развитие на личността.