Желаещите да участват в сертифициране на машините за гласуване трябва да подадат заявление в ЦИК. Това може да стане до 17.00 часа на деня, предхождащ началото на процеса, решиха членовете на ЦИК.

В сертифицирането на машините за гласуване ще могат да участват и регистрираните за изборите политически сили и наблюдатели, както и представители на БАН.

Купуваме още 1637 машини за гласуване за вота през юли

Купуваме още 1637 машини за гласуване за вота през юли

Максималната стойност на поръчката е 8 923 400 лв.

Желаещите да участват в процеса трябва да имат висше образование с минимална степен "бакалавър" по информатика или компютърни науки, както и поне три години професионален опит в съответната област.

Удостоверяването на съответствието на машините за гласуване с изискванията на техническата спецификация става от Държавна агенция "Електронно управление" съвместно с Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология, гласи решението.

ЦИК подписа договор със "Сиела Норма" за поддръжка на машините за вота

ЦИК подписа договор със "Сиела Норма" за поддръжка на машините за вота

Договорът е на стойност 4, 35 млн. лв.