От Българската стопанска камара (БСК) подкрепят по принцип предложения законопроект за промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), с който се регламентира фазата на изплащане от допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Това се казва в Становище на БСК по проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, изпратено до социалния министър Деница Сачева и до вицепремиера по икономика Марияна Николова.

От Българската стопанска камара (БСК) смятат, че ще се увеличава ролята на капиталовите стълбове за пенсиониране - вторият задължителен и третият доброволен.

Учителите да получават добавки от Фонда и при ранно пенсиониране, искат от бранша

Учителите да получават добавки от Фонда и при ранно пенсиониране, искат от бранша

Синдикат "Образование" настоява за цялостно решаване на пенсионните въпроси

Заедно с подкрепата си за промените в КСО те предлагат основанието за пенсиониране да е еднакво за Държавното обществено осигуряване (ДОО) и за Универсалните пенсионни фондове (УПФ) - определените в чл. 68, ал. 1 от КСО пенсионна възраст и осигурителен стаж.

Мотивите им са, че ДОО и УПФ са в рамките на една система за пенсионно осигуряване и условията за отпускане на пенсия следва да са синхронизирани. Това ще улесни и администрирането при отпускане на пенсиите.

Пенсията, отпускана от Пенсионния фонд, е надграждащ доход след пенсиониране на лицата. По тези причини минималният размер на пенсията от УПФ е съобразен с този от ДОО и за това подкрепят тезата за еднакъв осигурителен принос както в ДОО, така и в допълнителните пенсионни фондове.

От БСК приемат и част от мотивите за промяна на режима за отпускане на пенсиите от УПФ през 2017 г. - невъзможност за пенсиониране от ДОО при достигане на възрастта по чл. 68, ал. 1, облекчаване на процеса по отпускане на пенсия от УПФ и други, основателни според нас.

Бюджетна комисия прие за второ четене бюджета за обществено осигуряване

Бюджетна комисия прие за второ четене бюджета за обществено осигуряване

Предстои законът да бъде приет следващата седмица

От Камарата предлагат до 2025 г. хората да изберат сами пенсиониране по един от двата режима - предложения по ЗИДКСО и действащия по чл. 68, ал. 1 от КСО. След анализа през 2025 г. да се преоцени бъдещата практика.

Подобно предложение имат и за намалението на пенсията от първия стълб. След анализа през 2025 г. да се преоцени бъдещата практика.

Според БСК хората трябва да изберат начина си на пенсиониране преди самото пенсиониране.

От БСК подкрепят развитието и налагането на капиталовите схеми в пенсионната система. Те са убедени, че дейността на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване нямат алтернатива за осигуряване на прилични доходи след пенсиониране. Твърдението им се основава на база на демографската картина и на тенденциите на пазара на труда.

Пенсионната система в България: защо ми трябват и трите стълба?

Пенсионната система в България: защо ми трябват и трите стълба?

Трите стълба на пенсионния модел взаимно се допълват

От Камарата се мотивират с това, че предложенията, залегнали в КСО, съответстват на основните принципи, на които е изградена системата за допълнително пенсионно осигуряване - гарантиране и защита на правата на осигурените лица, право на избор на варианти за пенсиониране, осведоменост при вземане на решения и т.н. За 2-годишната подготовка на документа са отразени и предложенията, и взаимният компромис по дискутираните проблеми при изплащане на пенсии от универсалните и професионални фондове, уверяват от БСК.

Те приемат предложението през 2025 г. да се направи анализ на практиката по формирането и изплащането на пенсиите и да се внесат необходимите промени в законовата рамка.

Според БСК с проекта се въвеждат допълнителни, по-високи изисквания към пенсионноосигурителните дружества по отношение на тяхната финансова стабилност. Те изброяват - 

по-висок размер на минималния капитал, поддържане на граница на платежоспособност;

формиране и поддържане на резервни фондове;

стриктни изисквания към начина на инвестиране на средствата;

създава се разпоредба за консервативно инвестиране на активите на фонда за изплащане на пожизнени пенсии.

Депутатите разтревожени за пенсионната система
Обновена

Депутатите разтревожени за пенсионната система

Има тенденция за увеличаване на трансфера към бюджета на ДОО, обясни Хасан Адемов

Останалите мотиви на БСК в подкрепа на промените в Кодекса за социално осигуряване, са:

 1. Гарантирана е възможността за избор от бъдещите пенсионери на вариант при настъпване на правото за отпускане на: допълнителна пожизнена и срочна пенсия, както и еднократно изплащане, в зависимост от натрупванията по тяхната партида.
 2. Създават се резервни фондове за гарантиране размера на изплащаната пенсия, с които се осигурява стабилност и необходимият финансов ресурс за изплащането на пенсиите.
 3. Въвеждането на условието за минимален размер на получаваната пенсия от Универсален пенсионен фонд (УПФ) в зависимост от размера на минималния размер на пенсията от ДОО утвърждава системния характер на надграждането на пенсиите от първия и втория стълб на пенсионната система.
 4. Гарантира се, че средствата, на основата на които ще се определи и изплаща пожизнената и срочната пенсия, не могат да са по-малко от сумата на брутния размер на преведените в пенсионните фондове от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт осигурителни вноски за съответното лице.
 5. Въвежда се практиката поне веднъж годишно да се актуализира допълнителната пожизнена пенсия за старост и на разсроченото плащане, като гарантираните им размери не се променят.
 6. Създава се възможност на бъдещите пенсионери да направят информиран избор за по-точна преценка относно размера на бъдещите си пенсии в зависимост от натрупаните средства по индивидуалните им партиди в период, максимално близък до пенсионирането. На тази основа те могат да преценят как и откъде (НОИ УПФ) да получат пенсията си! Създадена е възможност да се прехвърлят и в друг Пенсионен фонд.
 7. Уредени са правата на наследниците при смърт на пенсионер, осигуряван в универсален или професионален фонд.
  Иван Нейков: Стоп с политическите крошета върху пенсионната система

  Иван Нейков: Стоп с политическите крошета върху пенсионната система

  Тези стъпки няма да извадят никого от състоянието на бедност

Припомняме, депутатите задължиха социалния министър Деница Сачева да разработи проект на закон за промени в Кодекса за социалното осигуряване, с които да се регламентира изплащането на пенсии от допълнителното-задължително пенсионно осигуряване. Това трябва да стане до 31 декември.

Настоящите промени в пенсионната система бяха критикувани от бившите социални министри Иван Нейков, Емилия Масларова и Ивайло Калфин.

На 12 октомври според анализ на НОИ, парите за пенсии могат да не стигнат. Една от основните причини е демографията.