Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за борба с трафика на хора. Промените са направени заради необходимостта за спазване на международните правни инструменти, по които България е страна. Същите са породени от ефективното прилагане на Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора.

С промените в Закона и Правилника за борба с трафика на хора се предвижда разкриване на приюти за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафик на хора. 

Сводници изнудвали момичетата си и с видеозаписи

Сводници изнудвали момичетата си и с видеозаписи

Другата схема - представяли се за ухажори

Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) става национален орган за докладване. Според опита в страната ни има необходимост от предоставяне на специфична грижа за жертвите и последваща реинтеграция.

Във връзка с това се предлага създаване на законова възможност да бъдат открити специализирани приюти за последваща реинтеграция на жертви на трафик. Промените, свързани с отпадане на представителя на ДАНС в Националната комисия за борба с трафика на хора, са във връзка с промените от 2015 година в Закона за ДАНС

Децата, младите жени и хората с по-ниска интернет култура са обект на трафик на хора

Децата, младите жени и хората с по-ниска интернет култура са обект на трафик на хора

Ако сте в беда в чужбина, потърсете полицията, дори да нямате документи, съветват от Комисията

По силата на действащата уредба до 2015 г. председателят на ДАНС е член на националната комисия, а съответно представителите на ДАНС - членове на местните комисии. Ако отпадне това правомощие, то представителите на ДАНС няма да бъдат задължени да участват в националната и местните комисии за борба с трафика на хора.

Сред промените в Закона е новия текст на чл. 24 - за по-голяма яснота как се оказва помощ и закрила на деца - жертви на трафик, което включва и аспекта по издирване на техните семейства.

1016 сигнала за деца жертви на насилие от началото на годината

1016 сигнала за деца жертви на насилие от началото на годината

Недопустимо е децата да продължават да бъдат разпитвани пред голям брой хора

Началникът на политическия кабинет на военния министър Красимир Каракачанов - Николета Кузманова посочи, че много по-добре ще се защити интересът на детето, ако неговото обгрижване дори в случаите когато е жертва на трафик на хора, става от съответните органи за закрила на детето.

Предложените промени за изменение и допълнение на Закона за борба с трафика на хора ще доведат до по-голяма яснота при прилагането на разпоредбите, осигуряване на прозрачност на извършвания контрол върху дейностите, регламентирани в него и изпълнение на поетите ангажименти на страната за прилагане на Конвенцията за борба с трафика на хора на Съвета на Европа.