Всички неопаковани храни, които стигат до крайния потребител, трябва да бъдат етикетирани. Това е регламентирано в Наредба за предоставянето на информация на потребителите за храните, одобрена от Министерския съвет.

Изискванията важат за директна продажба на неопаковани храни на краен потребител, както и на предлагани от заведенията за обществено хранене, където продуктите не са предварително опаковани.

Етикетите трябва да указват наименованието на продукта, срока на минимална трайност или годност, а също информация за бизнес оператора, който предлага храната на пазара.

Съгласно Наредбата информация за съдържанието на продуктите се поставя до храната, на мястото на предлагането й в обекти за търговия на дребно с храни. За предварително опаковани храни, които се доставят от заведения за обществено хранене, клиентът ще бъде информиран за съдържанието им при получаване на храната. Потребителите могат да поискат информация за съдържанието на храни, които се консумират в заведения за обществено хранене, на място.

Етикетите трябва да бъдат с маркировка, позволяваща идентифициране на партидата, към която принадлежи храната. Целта е храните, които представляват риск за здравето на потребителите, да бъдат по-лесно проследени и възбранени.

Измененията целят да защитят здравето на потребителите и да гарантират правото им на информираност. До момента за тези храни се изискваше единствено да бъдат посочени съставките, причиняващи алергии или непоносимост.