Европейският съюз постигна предварителна сделка относно регулирането на използването на изкуствен интелект (ИИ) в рамките на ЕС. Това включва използването на ИИ от страна на правителствата за биометрично наблюдение, както и регулирането на системи като ChatGPT, предава Ройтерс.

С това споразумение ЕС става първата голяма световна сила, която приема законодателство, регулиращо областта на изкуствения интелект. Сделката бе постигната след близо 15 часа преговори, следвани от почти 24-часов дебат предишния ден.

Европейският комисар Тиери Бретон описва тази стъпка като исторически момент за ЕС и го позиционира като пионер в установяването на стандарти в областта на изкуствения интелект.

Споразумението включва задължения за прозрачност за базовите ИИ модели като ChatGPT и системи с общо предназначение (GPAI), преди те да бъдат пуснати на пазара. Това включва изготвяне на техническа документация, спазване на авторските права на ЕС и предоставяне на детайлни резюмета за обучението на моделите.

Създателите на ИИ със силно въздействие, който може да създава системен риск, трябва да извършват оценка на модела, да оценяват и намаляват системните рискове, да провеждат състезателни тестове и да докладват за инциденти на Европейската комисия.

Изкуственият интелект - бизнес, любопитство и риск

Изкуственият интелект - бизнес, любопитство и риск

Защо и как Сам Алтман бе уволнен и почти веднага възстановен от позицията си на изпълнителен директор

Правителствата на ЕС ще имат право да използват биометрично наблюдение в реално време само в случаи на определени престъпления и настоящи или предвидими заплахи като терористични атаки.

Споразумението забранява когнитивно-поведенческата манипулация, нецеленасоченото изтриване на изображения на лица от интернет, системи за социално оценяване и биометрични категоризации за извеждане на политически, религиозни, философски убеждения, сексуална ориентация и раса.

Потребителите ще имат право да подават жалби и да получават обяснения, а глобите за нарушения ще варират от 7,5 милиона евро или 1,5% от оборота до 35 милиона евро или 7% от световния оборот.

Това законодателство се очаква да влезе в сила в началото на следващата година, след ратификация от страна на ЕС и Европейския парламент, и трябва да бъде приложено след две години.

Тази инициатива на ЕС може да послужи като пример за други правителства и да представлява алтернатива на по-леките подходи на САЩ и временните правила на Китай в областта на регулирането на изкуствения интелект.

Днес е исторически ден - за първи път в света имаме закон за регулиране на изкуствения интелект. Това коментира Петър Витанов, който е един от водещите депутати в Европейския парламент по закона, регулиращ използването на изкуствения интелект.

"Важно е, че с този закон се въвежда категоризация - колкото по-потенциално опасна е една система, на толкова повече изисквания трябва да отговаря. Той позволява развитието на новите технологии, но в същото време задължава високотехнологичните компании да спазват редица етични и морални правила и забранява съществуващи дискриминационни практики, свързани с биометрична идентификация в реално време. Оставя човека да контролира тези системи", заяви Петър Витанов.

Изкуственият интелект - 5-годишно дете, на което са налели много информация

Изкуственият интелект - 5-годишно дете, на което са налели много информация

Асен Василев чака да види как той ще трансформира живота и икономиката