От "Прозрачност без граници" напомнят на членовете на секционни избирателни комисии, че имат важна роля за осигуряването на честни избори.

Организацията изтъква тенденцията, която се забелязва у нас през последните години, за увеличаване дела на организационните нарушения, допускани от членове на СИК. Докато през 2011 г. техният дял при провеждането на местните избори е бил 50.75%, то през 2015 г. е достигнал 67.47%.

Поради тази причина от "Прозрачност без граници" посочват мерките, чрез които да бъдат избегнати допусканите досега нарушения:

Неспазване на изискванията за боравене с изборните книжа

➢ Решението за разпределение на функциите между членовете на СИК се оформя с протокол. ➢ Документи за гласуване - не се допуска гласуване с шофьорска книжка или задграничен паспорт.

➢ Преди подаване на бюлетините се проверява дали избирателят присъства в избирателния списък. За местните избори важи изискване за уседналост, която е 6 месеца преди датата на изборите.

➢ Правилно боравене с бюлетините: ако избирателят заяви, че не желае да гласува за даден вид избор, не му се предоставя бюлетина за гласуване и в графа "Забележка" на избирателния списък се отбелязва за кой вид избор е гласувал - КК/КО/КР/ОС.

➢ Вписване в избирателния списък на ЕГН, вида и номера на документа за самоличност на гласуващото лице, без данните да се четат или диктуват.

Нерегламентиран достъп до изборните помещения

➢ Не е допустимо в изборните помещения да присъстват кандидатите, представители на местни власти и хора без обозначен статут. В изборните помещения могат да присъстват само: членовете на секционните комисии; избирателите; застъпниците; наблюдателите; журналисти (докато правят репортаж за протичането на изборния процес). Членовете на СИК, застъпниците и наблюдателите задължително носят обозначителни знаци.

➢ Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

➢ Допускането на избирател да гласува с придружител е по преценка на председателя на СИК. Не могат да бъдат придружители следните категории лица: кандидат, член на СИК, представител на партия, коалиция, местна коалиция, инициативен комитет, застъпник, наблюдател и анкетьор. Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.

Неизрядност при преброяване на бюлетините и попълване на протоколите

➢Предварително запознаванеспроцедурите

➢ При установяване на резултатите от гласуването задължително първо се работи с черновите на протоколите и се следват методическите указания.

➢ При отварянето на избирателните кутии се отстраняват всички излишни книжа и материали. С бюлетините борави само определеният от СИК член на комисията, а останалите следят за неувреждане действителността на бюлетините.

➢ При установяване действителността на гласовете - само СИК е компетентна да установи кой глас е действителен или не. Присъстващите лица не могат да се намесват в работата на СИК при установяване на резултата от гласуването.

➢ При преброяване на преференциите - липсата на отбелязано предпочитание (преференция) не прави гласа недействителен. Такъв глас се брои (отчита) само за партията, коалицията или местната коалиция.