От Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) уточняват няколко важни факта във връзка с резултатите от собственото разследване на компанията "Булмаркет", чиято собственост беше взривилата се влакова композиция на гарата в Хитрино

Работата по стрелки №1 и №3 след аварията е започната след разрешение от следствените органи, получено на 16 декември.

Релса пробила цистерните в Хитрино, според фирмата собственик

Релса пробила цистерните в Хитрино, според фирмата собственик

Според прокуратурата причина за инцидента, отнел 7 живота, е високата скорост, с която влакът е навлязъл

При огледа на стрелка № 5 от служители на следствието и в присъствието на представители на "Булмаркет" и НКЖИ е записано в протокола, че стрелката е обърната за отклонение, същата е в нормално положение на ръчния обръщателен апарат, заключена е с ръчна стрелкова заключалка тип "Колбен-Данек", като същата е осигурила прилепване на езика спрямо раменната релса и е обърната за отклонителния (трети) коловоз. Установено е изместване на стрелката по ос (изместване на цялата част от железния път).

По стрелка №5 в гара Хитрино не са извършвани никакви възстановителни дейности след аварията в гарата, същата и към настоящия момент е в състоянието си от деня на инцидента, което може да се види и към днешна дата.

Движението на влаковете в гарата е частично възстановено само по първи коловоз - по стрелки 1, 3 и 7.

Относно наличието на "стари стърчащи релси", както се твърди, от "Булмаркет" заявяват, че освен релсите, част от железния път в зоната на дерайлиране около 3-ти и 4-ти коловози не е имало никакви други (стари) релси.

Припомняме, на 10 декември цистерни с пропилен се обърнаха на гарата в Хитрино, избухна взрив и се разрази. Седем души загинаха, а 26-ма пострадаха. Повече от 50 къщи и сгради в селото са били частично или напълно разрушени.