Почвата в шуменското село Хитрино не е замърсена, съобщиха от РИОСВ-Шумен.

Идентифицирана е и последната жертва от Хитрино

Идентифицирана е и последната жертва от Хитрино

45-годишният Бедри Юсуфов от село Тимарево

Взети са почвени проби от мястото на инцидента в село Хитрино и фонова проба на около 800 м от него, на дълбочина 0-10 см и 10-40 см. Анализите са извършени по 22 показатели, уверяват от екоинспекцията. Показателите включват полициклични ароматни въглеводороди (PAH) и полихлорирани бифенили.

Стойностите на пробите от двете пробовземни точки не надвишават пределно допустимите концентрации, съгласно Наредба №3 от 01. 08. 2008 г. за нормите на допустимо съдържание на вредни вещества в почвите.

Разпределят почти 2 млн. лева дарения за Хитрино

Разпределят почти 2 млн. лева дарения за Хитрино

Христо Григоров изтъкна, че никога не е имало такава активност

Припомняме, на 10 декември 2016 година товарен влак с цистерни с пропилен и пропан бутан аварира на гарата в Хитрино. Някои от цистерните се обърнаха, имаше взрив и пожар. 7 души загинаха, около 50 сгради са пострадали, част от тях - разрушени от взривната вълна. Хората от селото бяха евакуирани, централният водопровод и електропровод бяха спрени.