От "Национална мрежа за децата" осъдиха здравното министерство за отказ на достъп до информация относно Фонда за лечение на деца, съобщиха от неправителствената организация.

Жалбата от Национална мрежа за децата е за два отказа за достъп до обществена информация по изпратено запитване от Национална мрежа за децата до Здравното министерство.
Въпросите са за закриването на Център "Фонд за лечение на деца" и Комисията за лечение в чужбина и прехвърлянето на дейността им към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Закриват Център „Фонд за лечение на деца“ след 31 март

Закриват Център „Фонд за лечение на деца“ след 31 март

Парите и функциите му отиват в Касата

Министерството на здравеопазването е осъдено да заплати на сдружение Национална мрежа за децата 10.00 лв. за направените разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване.

Делото срещу ведомството на Кирил Ананиев е спечелено днес, 11 април 2019 г. в Софийския административен съд. В свое решение №2317 от 3 април 2019 г. Административен съд - София-град отмени отказа на здравното министерство за предоставяне на информация. Съдът постанови исканата информация да бъде предоставена на Национална мрежа за децата.

МС обнови членовете на Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на деца”

МС обнови членовете на Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на деца”

Министрите приеха промените в състава

"Финансирането на лечението на деца е важен, обществено значим и социален въпрос, и всичко свързано с този въпрос е от надделяващ обществен интерес, и не следва информацията, свързана с него да бъде ограничавана по никакъв начин. Непредставянето на поисканата информация, създава усещане у обществото за нещо скрито, прикрито и тайно. Това усещане противоречи на принципа за прозрачност, залегнал в основата на ЗДОИ", мотивират се съдиите от Административния съд.

В края на миналата година Национална мрежа за децата изрази притеснения по повод закриването на Център "Фонд за лечение на деца" и Комисията за лечение в чужбина и прехвърлянето на дейността им към НЗОК.

С 16 млн. лв. създават мегаагенция към здравния министър

С 16 млн. лв. създават мегаагенция към здравния министър

Предложението е в Проектобюджета за 2019 г.

Тогава с отворено писмо до министерството и медиите от организацията запитаха дали тези действия ще отговорят на водещите принципи в Конвенцията на ООН за правата на детето за най-добрия интерес на детето и присъщото му право на живот и осигуряването в максимална възможна степен на оцеляването и развитието на всяко дете.

От Националната мрежа за децата акцентираха върху неяснотата за бъдещото съществуване на Обществения съвет като колективен консултативен орган, който гарантира прозрачност, публичност и контрол в работата на тази структура, която работи по една от най-чувствителните за обществото ни теми.

СДС са против мегаагенцията в здравеопазването

СДС са против мегаагенцията в здравеопазването

Ананиев да слуша експертите, БСП да са по-конструктивни, препоръчват сините

"В случая се касае за изключително важна структурна промяна, която беше наложена през Закона за държавния бюджет, без провеждането обществено обсъждане и консултации със заинтересованите страни, а работата на Фонда, както всички знаем, е една от темите с най-висока обществена чувствителност и значение", коментира Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата.

И на двете запитвания са получили отказ. Завеждането на делото в Административния съд-София е в защита на обществения интерес, поясни Богданов.

Единият отказ за предоставяне на информация е постановен на 28 ноември 2018 г. в писмо с изходящ № 93-00-105 от главния секретар на Министерство на здравеопазването, е постановил отказ за предоставяне на исканата информация. Мотивът на главния секретар на МЗ е, че тя представлява служебна информация, достъпът до нея е ограничен, тъй като тя е свързана с оперативната подготовка на актовете на министъра на здравеопазването и няма самостоятелно значение.

Административният съд постановява, че отказът за предоставяне на информация от страна на МЗ е незаконосъобразенeн.

Мотивът на съда е "Въпросът с преструктурирането на органа, отговарящ за финансирането на лечение на деца с тежки заболявания, е въпрос от съществено социално значение. Въпросите, свързани с причините довели до вземането на това решение, са от важен обществен интерес.
Още повече, че взетото решение за закриването на Център "Фонд за лечение на деца" и преминаването му към НЗОК, е извършено с постановление на МС, което подлежи на задължително обсъждане.
А за да участва жалбоподателят, като сдружение с основен предмет на дейност защита на децата и сътрудничество между институциите и заинтересованите страни, то следва да се запознае с поисканата информация".

Пращат на Борисов 7 въпроса за арестите във Фонда за лечение на деца в чужбина

Пращат на Борисов 7 въпроса за арестите във Фонда за лечение на деца в чужбина

Скандалите във Фонда се отразяват на контактите им с чужди клиники

Неправителствената организация бе представлявана в съда от адвокат Стефан Ангелов от Фондация "Програма достъп до информация". Национална мрежа за децата е обединение на 152 граждански организации и съмишленици, работещи със и за деца и семейства в цялата страна.