Върховният административен съд (ВАС) отмени окончателно решението на Административен съд-Сливен срещу фермерката Ани Петрова от Болярово. ВАС отмени и заповедта от 10 октомври 2018 г. на директора на Областна дирекция за безопасност на храните за умъртвяване на животните й. Информацията е на ВАС.

Припомняме, на 11 юли 2018 от БАБХ обявиха първично възникнали огнища на болестта чума по дребните преживни животни в селата Крайново, Странджа и Шарково, община Болярово, Ямболска област. С това от БАБХ обосноваха заповедта си за евтаназиране на цели стада в Странджа, където животновъдството е основен поминък на хората.

Малко по-рано - на 26 юни от БАБХ увериха, че няма опасност за хората заради чумата по дребните преживни животни и от чумата по свинете.

По думите на тогавашния земеделски министър Румен Порожанов около 2000 животни са унищожени.

Темата достигна и до парламента. Лидерът на БСП Корнелия Нинова отиде да се срещне със стопаните и с доброволците, които охраняваха стадата. В същото време премиерът Бойко Борисов заяви, че бил умилен от снимките на опозиционерката с чумави козички.

От извънпарламентарни партии призоваха хората да не се поддават на устните заповеди да колят животните си и за оставка на шефа на БАБХ.

От ЕК заявиха, че готвят нови санкции срещу страната ни заради бойкота да бъдат унищожени частните стада.

Месеци по-късно - на 19 януари 2019 г. стадото на Ани Петрова от Болярово, което физически бе опазено от доброволци, бе заличено юридически от експертите в София.

Делото срещу фермерката Ани Петрова бе образувано по касационна жалба на Х. Христов чрез адвокатите Чакърова и Шейтанов срещу решение на Административен съд-Сливен. С това решение е отхвърлена жалбата на касатора против заповед на ОДБХ-Ямбол.

Със заповедта на областната дирекция по храните в Ямбол се искаше да бъде заличена регистрацията на фермата на Ани Петрова в град Болярово и да се обезсили издаденото удостоверение за регистрация, издадено от ОДБХ-Ямбол.

Третото искане бе да се умъртвят всички дребни преживни животни,да се заровят труповете на избитите животни и да се третират с антибактериален и антивирусен препарат. Тези разпоредби на БАБХ-Ямбол бяха мотивирани с Наредба 19/06.11.2007 г. за ограничаване и ликвидиране на някои екзотични болести по животните и мерките срещу везикулозната болест по свинете - за ограничаване на заболяването "Чума по дребните преживни животни".

Според наредбата във фермата е имало такова заболяване.

В касационната жалба са изложени подробни доводи за нарушение на материалния закон, на съдопроизводствените правила и принципи на административния процес при постановяване на обжалваното съдебно решение. Иска се отмяна на съдебния акт.

Ответниците от ямболската БАБХ обжалваха касационната жалба. От Върховната административна прокуратура дадоха мотивирано заключение за неоснователност на касационната жалба.

Собственик на фермата с 203 овце е Х. Христов, който упълномощава А. Петрова да го представлява пред всички институции в страната, както и да управлява собствения му животновъден обект. На 24 юни 2018г. ветеринарният лекар В. Вълков изпраща до Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) "Екзотични и особено опасни инфекции" 99 проби с молба да бъдат изследвани. От Института установяват наличие на антиген и на геном на вируса на чума по две дребни преживни животни с посочени ушни марки в протокола.

На 18 юли 2018 г. от БАБХ издават заповед за принудително убиване на всички животни във фермата. Поискания достъп до животновъдния обект от ветеринари е отказан. На следващия ден ветеринарите също не са допуснати. Заради отказите собственикът на фермата е глобен с 1900 лв.

"Четири лапи" искат европроверка на мерките срещу чумата в Странджа

"Четири лапи" искат европроверка на мерките срещу чумата в Странджа

7 месеца няма яснота за произхода на болестта и не е определен типът на вируса

Припомняме, тогава доброволци от цялата страна създадоха жива верига, за да опазят животните във фермата на Ани Петрова.

Според първоинстанционния съд спорния по делото въпрос е дали недопускането на представители на ОДБХ Ямбол във фермата и закупуването на ветеринарномедицински препарати без рецепта, представляват груби нарушения на ветеринарномедицинските изисквания.

Според ВАС доказателствата по делото опровергават изложените в оспорения пред първоинстанционния съд административен акт фактически основания.

Съображенията им са следните:

"На първо място, от данните в протокола за лабораторното изследване на животните не става ясно какъв е броя на всички изследвани животни от животновъдния обект на касатора, за да бъде преценено количественото съотношение между заразените и здравите животни, което да определи от своя страна непосредствената опасност от болестта, след като е установено наличие на заболяването само при 2 броя овце. Не са изложени обективни факти, установяващи безспорното наличие на болестта по животните и съображенията за вземането на крайните мерки за преодоляването й. Според практическото ръководство за борба с чума по дребните преживни животни, приложение към заповед № РД11-166/23.01.2018г., (практическото ръководство) част от което е инкорпорирано в заповедта на директора на ОБДХ-Ямбол, действията на компетентните органи и мерките, които вземат при съмнение и потвърждение на болестта са последователни и включват мерки при съмнение и мерки при потвърждение на болестта. В разглеждания казус липсват убедителни доказателства за развитието на болестта ЧДПЖ във времето в конкретния регион и степента на разпространение, както и за спазване на последователността на мерките за контрол на заболяването според практическото ръководство. В този контекст следва да се обсъди и противопоставянето, предприето дори и чрез медиите, на собственика и ползвателите на животновъдния обект № 8720-0355 на действията на компетентните органи, продиктувани от задължения, разписани в закона, което дори да се определи като грубо нарушение на ветеринарномедицинските изисквания, не е довело до непосредствена опасност за здравето на хора и животни в конкретния случай. Доказателства за противното не са представени по делото", се казва в решението на ВАС.

На второ място от ВАС пишат, че е недоказано, че са закупени медикаменти без издадена рецепта от ветеринарен лекар.

"За обявените 11 броя умрели животни няма доказателство да са били заразени с чума. Нещо повече, доказателствата по делото -показанията на свидетелите Томов, Минев и Пасков, които дори да не са присъствали на конкретните дати на проверките, посочени в заповедта на директора на ОДБХ, установяват доброто здравословно състояние на стадото в животновъдния обект през различни периоди в рамките на периода м. юли-септември 2018г., а от представената справка от Българска агенция по безопасност на храните (лист 80 от делото) за наличните животни към датата на произнасяне на административния акт се установява, че 203 броя овце, отглеждани в животновъдния обект на касатора са живи, включително и двете овце с посочените по-горе ушни марки с установени положителни резултати за наличие на антиген и на геном на вируса на чума", пишат върховните съдии.

На последно място те обявяват, че правомощието (за умъртвяване на животни - б.р.) може и следва да бъде упражнено от директора на Областна дирекция за безопасност на храните -Ямбол само ако има безспорни доказателства за наличието на груби нарушения на изискванията на този закон или нормативните актове по прилагането му, които действително са довели до непосредствена опасност за здравето на хора, животни, замърсяване на околната среда или до значителни икономически загуби.

"Обстоятелството, че с необжалваемата по силата на закона заповед № РД 11-1349/18.07.2018г. на изпълнителния директор на БАБХ е обявено вторично възникнало огнище на болестта чума по дребните преживни животни в животновъден обект с рег. № 8720-0355 и е разпоредено принудителното убиване по хуманен начин и обезвреждане на всички дребни преживни животни в засегнатия животновъден обект не освобождава директора на ОДБХ-Ямбол от събиране на безспорни доказателства", пишат от ВАС.

Според тях анализът на доказателствата по делото опровергава извода за създадена непосредствена опасност за здравето на хора и животни в процесния животновъден обект.

Според ВАС фактическото основание за издаване на заповед № Я-3-702/10.10.2018г. на директора на ОДБХ-Ямбол не е било налице, и касационното оплакване в тази насока е основателно. С тези мотиви Върховният административен съд отменя заповедта на директора на ОДБХ-Ямбол.