Върховният административен съд остави в сила решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което е потвърден изборът от Министерството на транспорта, информационните съобщения и технологии за концесионер на летище София. С решението от 14 ноември 2019 г. за изпълнител е определен консорциум "Соф кънект".

Делото в административния съд бе образувано по жалби на трима от участниците в процедурата - консорциум "Витоша"; консорциум между "Еърпортс Де Пари" ЕС.ЕЙ и "ТАВ Хавалиманларъ холдинг" А.Ш.", както и участникът "Фрапорт България".

Рисковете от концесията на летище София

Рисковете от концесията на летище София

От една страна, това е добра новина за хазната, но крие и рискове

Според ВАС, Комисията за защита на конкуренцията е осъществила дължимия контрол по законосъобразност и се е произнесла в рамките на проучването, което е регламентирано в Закона за концесиите. Тричленният състав на ВАС е установил също, че правилно КЗК не е открила нарушения при провеждане на процедурата, а също и несъответствия между офертата на спечелилия участник и документацията за възлагане на концесията.

Върховните съдии приемат, че КЗК е извършила дължимата проверка по законосъобразността на действията на министъра на транспорта, информационните съобщения и технологии както в процедурата за допускането до участие, така и по отношение на съответствието на определения за концесионер консорциум с критериите за възлагане на концесията, посочени в техническата документация.

Дават летище Пловдив на концесия за 35 г.

Дават летище Пловдив на концесия за 35 г.

Процедурата стартира следващите няколко месеца

Припомняме, че идеята за концесия на летище София бе възобновена веднага след формиране на третия кабинет "Борисов" в началото на месец май 2018 г. тогавашният транспортен министър Ивайло Московски обяви намеренията на правителството да възобнови процедурата, спряна от служебния кабинет.

След това през януари 2019 г. от БСП сезираха Европейската комисия за условията на концесията на летище "София".